הדפסה

ע"א 5418/97 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ. שלום חביבה

בבית המשפט העליון

ע"א 5418/97 - ד'

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

המערערת: שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

נגד

המשיבים: 1. שלום חביבה
2. נעמי בן מאיר
3. משה אגמי
4. מירי(חביבה) פורת
5. יפה ישי
6. יעקב שמש
7. אליהו שמש
8. נוסרת (מרים) חזרי
9. יצחק חולי
10. גראל גושן בע"מ
11. שיאת חב' להשקעות בניין ופיתוח בע"מ
12. רשות הפיתוח
13. הוועדה הקומית לתכנון ובנייה תל אביב
-יפו

סיכומים בכתב

בשם המערערת: עו"ד עודד הנגבי

צ ו

על יסוד תקנה 448 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, אני מורה כי בעלי הדין יסכמו את טענותיהם בכתב וימציאו שלושה העתקים מהסיכומים לבית משפט זה, והעתק לצד שכנגד במישרין כנגד אישור.

היקף הסיכומים של כל בעל דין בשני שלבי הטיעון הראשונים לא יעלה על שבעה עמודים בגודל 4A. תשובת המערערת, כמפורט בסעיף 3 להלן, לא תעלה על שלושה עמודים. ההדפסה תהיה ברווח וחצי לפחות תוך השארת שוליים מספיקים.

להלן הסדר להגשת הטענות:

1. המערערת תגיש את טענותיה תוך שלושים ימים מיום מסירת החלטה זו. לכתב הטענות יצורף עותק מפרוטוקול הדיון שהתקיים בבית משפט קמא.

2. המשיבים יגישו את תשובתם לטענות המערערת תוך שלושים ימים מהיום שבו הומצאו להם טענות המערערת.

3. המערערת רשאית להשיב לתשובת המשיבים תוך חמישה עשר ימים מהיום שבו הומצאה לה התשובה, או תוך אותה תקופה להודיע לבית המשפט כי אין ברצונה להשיב כאמור. היעדר תשובה תוך התקופה האמורה ייראה כהודעה של המערערת כי אין ברצונה להשיב כאמור.

ניתנה היום, ט' בחשון תשנ"ט (29.10.98).

מיכל אגמון, שופטת
ר ש מ ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97054180.P03