הדפסה

ע"א 5418/97 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ. שלום חביבה

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 5418/97

בפני: כבוד השופט א' מצא
כבוד השופטת ד' דורנר
כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

המערערת: שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

נגד

המשיבים: 1. שלום חביבה
2. נעמי בן מאיר
3. משה אגמי
4. מירי (חביבה) פורת
5. יפה ישי
6. יעקב שמש
7. אליהו שמש
8. נוסרת (מרים) חזרי
9. יצחק חולי
משיבות פורמליות 10. גראל גושן בע"מ
11. שיאת חב' להשקעות בניין ופיתוח בע"מ
12. רשות הפיתוח
13. הוועדה הקומית לתכנון ולבנייה
תל-אביב-יפו

ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי
בתל-אביב-יפו מיום 5.6.97 בה"פ 132/97
שניתן על-ידי כבוד השופט ג' קלינג

תאריך הישיבה: ד' בניסן תשס"ב (17.3.02)

בשם המערערת: עו"ד ע' הנגבי

בשם המשיבים 9-1: עו"ד י' אליהו

ה ח ל ט ה

הצענו לבא כוח המשיבים כי יסכים לקבלת הערעור ולביטול פסק-דינו של בית המשפט המחוזי. בא-כוח המערערת הצהיר לפנינו, כי אם יבוטל פסק-דינו של בית המשפט המחוזי לא תהיינה למערערת כל תביעות לפיצויים על נזק כלפי המשיבים. בא-כוח המשיבים ביקש שהות להודיע לבית המשפט את עמדת שולחיו עד מחר. לבקשה זו אנו נענים. אם התשובה תהיה שלילית יינתן פסק-דין על יסוד הסיכומים שבכתב.

ניתנה היום, ד' בניסן תשס"ב (17.3.02).

ש ו פ ט ש ו פ ט ת ש ו פ ט ת

________________
העתק מתאים למקור 97054180.F10
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: pniot@supreme.court.gov.il
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il
/עכ.