הדפסה

ע"א 5342/11 לאה טנצר נ. אמיר גרינפלד

החלטה בתיק ע"א 5342/11

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 5342/11

בפני:
כבוד המשנָה לנשיא מ' נאור

כבוד השופטת א' חיות

כבוד השופט נ' סולברג

המערערות:
1. לאה טנצר

2. יהודית מולד

נ ג ד

המשיב:
אמיר גרינפלד

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 2.5.2011 ב-ת"א 1792/06 שניתן על ידי כב' ר' רונן

בשם המערערות: עו"ד ישראל וולנרמן
בשם המשיב: עו"ד אברהם מרקוס

פרוטוקול

ב"כ המערערות: הגענו להסכמה לפיה הצדדים מודיעים לביהמ"ש הנכבד כי לסילוק מלא ומוחלט של כל הטענות ההדדיות בין הצדדים, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בהליך זה, ישלם המשיב למערערות סך של 615,000 ₪ שישולם ב-3 תשלומים של 205,000 ₪ כל אחד.

התשלום הראשון ביום: 1/2/2013. השני: 1/4/2013. השלישי: 1/6/2013.
מוסכם כי אם וככל שלא ישולם מי מהתשלומים במלואו ובמועדו, ישא המשיב בפיצוי מוסכם בסך כולל של 200,000 ₪ נוספים.

הצדדים מבקשים מביהמ"ש הנכבד לאשר את הסכמתם בפסק דין, ללא צו להוצאות.

פסק-דין

להסכמה הרשומה מפי הצדדים אנו נותנים תוקף של פסק דין.

לא יהיה צו להוצאות בערכאתנו.

ניתן היום, ‏ג' בשבט התשע"ג (‏14.1.2013).

המשנה לנשיא
ש ו פ ט ת
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 11053420_C08.doc רכ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il