הדפסה

ע"א 4775/11 כספי הפלגות קרוז בע"מ נ. מאיר אביגזר ...

החלטה בתיק ע"א 4775/11

בבית המשפט העליון בירושלים

ע"א 4775/11 - ג'

בפני:
כבוד הרשם גיא שני

המערערת:
כספי הפלגות קרוז בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
מאיר אביגזר ו-367

בקשה לפטור מעירבון או להפחתתו או להארכת מועד להפקדתו

החלטה

לפניי בקשה לפטור מהפקדת עירבון, או להפחיתו, או להארכת המועד להפקדתו. המערערת מציינת בבקשתה כי אין למנוע מבעל-דין גישה לערכאות בשל חוסר יכולת כלכלית. אכן כך הדבר (בכפוף לבדיקת התנאי הנוסף שעניינו סיכויי ההליך). אולם כפי שנקבע בפסיקה אין-ספור פעמים, בעל-דין המבקש פטור מהפקדת עירבון, תוך חשֹיפת הצד שכנגד לסיכון כי יתקשה לגבות הוצאות שייפסקו לזכותו, אינו רשאי להסתפק בטענות כלליות לגבי חוסר יכולת כלכלית, אלא עליו להתכבד ולפרט את כל הנתונים הרלוונטיים (לרבות לגבי האפשרות להסתייע ב"סביבה הקרובה"), תוך הצגת תיעוד מלא ועדכני. המערערת, המיוצגת על-ידי עורך-דין (אין הסבר לגבי אופן מימון שכר-טרחתו), לא עמדה בנטל ההוכחה לעניין זה; לבקשת הפטור – הכוללת טענה כללית בלבד לגבי חוסר אפשרות להפקיד עירבון – לא מצורפת ולוּ אסמכתא אחת. ברי כי במצב דברים זה אין הצדקה לפטור אותה מהפקדת עירבון, ובנסיבות העניין גם לא להפחיתו.

לאור בקשתה החלופית של המערערת, להארכת מועד, אני מורה כי העירבון יופקד עד ליום 1.9.2011. בהיעדר הפקדה יירשם ההליך לדחייה ללא הודעה נוספת. המערערת תישא בשכר טרחת עורך-הדין של המשיבים, בגין הבקשה שלפניי, בסך של 1,500 ₪.

ניתנה היום, ג' באב תשע"א (3.8.2011).

גיא שני

ר ש ם

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 11047750_D01.doc כש
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il