הדפסה

ע"א 4286/07 חברת מוסדות חינוך ותרבות והתחדשות בע"...

החלטה בתיק ע"א 4286/07
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 4286/07

בפני:
כבוד השופט ס' ג'ובראן

המבקשות:
1. חברת מוסדות חינוך ותרבות והתחדשות בע"מ

2. הסוכנות היהודית לארץ ישראל

נ ג ד

המשיבים:
1. ד"ר קליפורד דניס

2. מדינת ישראל-משרד הבריאות

3. משה רביד

4. משה דוד

5. שושנה משה

בקשה לעיכוב ביצוע

בשם המבקשות:
עו"ד פ.ג. נשיץ

החלטה

מונחת בפניי בקשה לעיכוב ביצוע של פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופטת ר' ברקאי) מיום 25.3.07, בגדרו חויבו המבקשות, ביחד עם המשיב 4, בתשלום פיצוי למשיבים 3-1 בסך של כ-6,070,069 ש"ח, וזאת עד למתן פסק-דין בערעור שהוגש לבית-משפט זה.

המבקשות הגישו בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין לבית המשפט המחוזי (בש"א 5339/07) וביום 10.5.07 החליט בית המשפט המחוזי לקבל את בקשתן באופן חלקי ולעכב סכום של מיליון ש"ח מתוך סכום הפיצוי שנפסק.

בבקשתן, טוענות המבקשות כי שגה בית המשפט המחוזי בפסק-דינו באשר לחלוקת האחריות בין הנתבעים השונים בתיק ובאשר לגובה הנזק וכי סיכויי הערעור הינם גבוהים. עוד טוענות המשיבות, כי במידה ותזכינה בערעור, יהיה זה קשה עד כדי בלתי אפשרי להשיב את המצב לקדמותו וזאת לאור הסכומים הגדולים בהם מדובר ומצבם הכלכלי של המשיבים 3-1. לעומת זאת, לא ייגרם נזק ממשי למשיבים 3-1 במידה ופסק הדין יעוכב.

לאחר שעיינתי בבקשה הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום להעתר לה. הלכה היא, כי פסק-דין יש לבצע בסמוך למועד נתינתו, שכן בעל דין שזכה במשפטו זכאי ליהנות באופן מיידי מפרי זכייתו. הלכה זו מקבלת משנה תוקף בענייננו, כאשר מדובר בפיצויים עבור נזק שאירע בשנת 1984. יתרה מכך, כאשר מדובר בחיוב כספי גרידא תגבר הנטייה שלא לעכב את ביצועו של פסק הדין (ראו למשל בש"א 216/89 אברהמי נ' בנק המזרחי, פ"ד מג(2) 172. מבלי להביע עמדה בנוגע לסיכויי הערעור, לא שוכנעתי כי מתקיימים במקרה שבפניי הטעמים החריגים המצדיקים את עיכוב ביצועו של פסק הדין וזאת בייחוד לאור העובדה שבית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי את הבקשה לעיכוב ביצוע שהגישו המבקשות.

אשר על כן, דין הבקשה להידחות.

ניתנה היום, כ"ו בתמוז תשס"ז (12.7.2007).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 07042860_H04.doc /צש
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il