הדפסה

ע"א 3887/01 סויסה שגיב נ. חברת מוסדות חינוך ותרבו...

בבית המשפט העליון
ע"א 3887/01 - ג'

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המערערים: 1. סויסה שגיב
2. סויסה שושנה

נגד

המשיבים: 1. חברת מוסדות חינוך ותרבות והתחדשות
שכונות אשקלון
2. מדינת ישראל
3. עיריית אשקלון

בקשה להארכת מועד להגשת תגובה

החלטה

תגובת בא-כוח המשיבה 2 תוגש עד ליום 18.6.2001

ניתנה היום, כ"ב בסיוון תשס"א, 13 ביוני 2001.

בעז אוקון, שופט
ר ש ם

_________________
העתק מתאים למקור 01038870.D02
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444