הדפסה

ע"א 36078-04-11

בתי משפט
בית המשפט המחוזי בבאר שבע
בפני: כב' השופטת שרה דברת - אב"ד, ס. נשיא
כב' השופטת רחל ברקאי
כב' השופט אריאל ואגו
ע"א 36078-04-11
תאריך דיון: 23 נובמבר 2011

ראד אליאס
המערער
נגד

"כלל" חב' לבטוח בע"מ
המשיבה

נוכחים: המערער וב"כ עו"ד יוסף עבד אלצאנע
עו"ד אהוד גלאון – בשם המשיבה
<#1#>

פרוטוקול

עו"ד אלצאנע:
הטענה היחידה בערעור עליה אני עומד היא כי הסטייה של כב' בית משפט קמא מחוות דעת המומחה היא לא סבירה, היא לא היתה מנומקת מספיק ולא היתה מבוססת מספיק.
הסיבה מדוע לדעתי הסטייה היא לא מבוסס ולא מנומקת כי כב' בית משפט קמא קבע מה שקבע על בסיס עדותו היחידה של הרופא של חדר המיון.
כאשר הרופא של חדר המיון אישר בעדות שלו בפרוטוקול הדיון שאכן במסמך של מכתב השחרור צוין כי נחבל בידיו וברגליו ומדובר בשורה הראשונה של מכתב השחרור.

לאחר הפסקה:

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר לפיו הערעור ידחה והמשיבה תשיב לתובע הוצאות בסכום 4,500 ₪ ותוותר על ההוצאות בערעור.
נבקש ליתן תוקף של פסק דין להסדר דלעיל.

<#2#>
פסק דין

ניתן בזה תוקף של פסק דין להסדר שבין הצדדים.
העירבון שהופקד בתיק יוחזר למערער באמצעות בא כוחו.

<#3#>
ניתן והודע היום כ"ו חשון תשע"ב, 23/11/2011 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, סגנית נשיא
רחל ברקאי, שופטת
אריאל ואגו, שופט

3

3