הדפסה

ע"א 2966/14 שמואל רחמני נ. הטלויזיה החינוכית הישר...

פסק-דין בתיק ע"א 2966/14 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 2966/14

לפני:
כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט א' שהם

המערער:
שמואל רחמני

נ ג ד

המשיבה:
1. הטלויזיה החינוכית הישראלית

המשיבה הפורמלית:
2. נתיב נועם תקשורת והפקות טלויזיה סע"מ

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 26.03.2014 בת"א 32932-05-12 שניתן על ידי כבוד השופטת נ' בן אור

תאריך הישיבה:
כ"ב בשבט תשע"ו
(1.2.2016)

בשם המערער:
עו"ד גילעד רוגל; עו"ד ניצן רובינשטיין

בשם המשיבה 1:
עו"ד לימור פלד

פסק-דין

השופט י' דנציגר:

1. הצדדים הסמיכו אותנו, על פי הצעתנו, להכריע בתיק זה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

2. לאחר שמיעת טענות באי-כוח הצדדים ודבריו של מנהל המשיבה 2 – מר נועם אדרי – ולאחר ששבנו ובחנו את נסיבותיו של המקרה דנן, החלטנו כדלקמן:

א. המשיבה 1 (הטלוויזיה החינוכית הישראלית) תשלם למערער (מר שמואל רחמני), 5,000 ש"ח נוספים בגין הפרת זכויות היוצרים שלו (מעבר לסך ה-5,000 ש"ח שעליו הורה בית המשפט המחוזי) ו-5,000 ש"ח נוספים בגין הפרת זכותו המוסרית (מעבר לסך ה-5,000 ש"ח שעליו הורה בית המשפט המחוזי), כך שסך התשלום יעמוד על 20,000 ש"ח.

ב. המשיבה 1 תישא בנוסף בסך של 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ, שכר טרחת בא-כוח המערער.

ג. אנו מודעים לכך כי המשיבה 2 מחוייבת לשפות את המשיבה 1 בכל סכום שייפסק לטובת המערער, והדברים יפים אף בהתייחס לתוספת החיוב ולשכר טרחת בא-כוח המערער על פי פסק דין זה.

3. עם תשלום הסכומים דנן, לא תהיינה למערער כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המשיבים בעניין נשוא תיק זה.

4. אין צו להוצאות בערכאה זו.

ניתן היום, ‏כ"ג בשבט התשע"ו (‏2.2.2016).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 14029660_W06.doc חכ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il