הדפסה

ע"א 2699/15 עמליה סטריקובסקי ואח' נ. מדינת ישראל ...

החלטה בתיק ע"א 2699/15

בבית המשפט העליון בירושלים

ע"א 2699/15 - י"ג

לפני:
כבוד הרשם גלעד לובינסקי זיו

המערערים:
עמליה סטריקובסקי ואח'

נ ג ד

המשיבים:
1. מדינת ישראל - מינהל מקרקעי ישראל

2. אבו טיר מוחמד עטייה

בקשה מיום 30.5.2016 למתן היתר המצאה מחוץ לתחום

החלטה

בגדר הבקשה שלפניי עותרים המערערים למתן היתר המצאה מחוץ לתחום ביחס למשיב 2, וזאת לכתובת בארצות הברית הנזכרת בסעיף 5 לבקשה. כפי שצוין בבקשה, מדובר בכתובת אשר הופיעה בעבר על גבי רישיון הנהיגה האמריקאי של המשיב 2.

ואולם, עיון בכתבי בי דין ובהחלטות אשר ניתנו בערכאה הדיונית בסוגיית ההמצאה (באמצעות מערכת "נט המשפט") מעלה כי איתור הכתובת האמורה בוצע לפני שנים לא מעטות (וראו בקשה לתחליף המצאה אשר הוגשה על ידי המשיבה 1 לבית המשפט המחוזי בחודש אוגוסט 2011, במסגרתה צוינה הכתובת האמורה - להלן: הבקשה לתחליף המצאה). זאת ועוד, מן האמור בבקשה לתחליף המצאה נראה כי ניסיון שנעשה בזמנו על ידי המשיבה 1 להמציא כתבי בי דין לכתובת האמורה, לא עלה יפה (סעיף 24 לבקשה לתחליף המצאה). לאמור עד כה מתווסף הנתון, כי ב"דף הפתיחה" של כתב ההגנה אשר הוגש על ידי המשיב 2 לבית המשפט המחוזי (באמצעות עורך דין מוחמד אבו קטיש), ציין בא כוחו כתובת שונה מן הכתובת שהופיעה ברישיון הנהיגה.

על רקע האמור, ומשהבקשה שלפניי נעדרת פירוט כלשהו לגבי פעולות אותן עשו המערערים לשם בירור מקום מגוריו העדכני של המשיב 2 - איני רואה להיעתר לה בשלב זה. המערערים יבצעו מאמץ ממשי לבירור מקום המגורים כאמור, ויגישו בקשה מתוקנת ומלאה להיתר המצאה אשר תכלול פירוט לגבי הבירורים שנעשו ולגבי ממצאיהם. בקשה מתוקנת כאמור תוגש תוך 30 ימים מיום המצאת החלטה זו.

ניתנה היום, ‏כ"ה באייר התשע"ו (‏2.6.2016).

גלעד לובינסקי זיו, שופט

ר ש ם

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15026990_X13.doc טו
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il