הדפסה

ע"א 2118/17 ספארק סיטי קום בע"מ נ. אמסלם תיירות ו...

החלטה בתיק ע"א 2118/17 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 2118/17

לפני:
כבוד השופט י' עמית

כבוד השופט א' שהם

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

המבקש:
איתמר רוזן

בעניין:
ספארק סיטי קום בע"מ (בפירוק זמני)

נ ג ד

המשיבים:
1. אמסלם תיירות ונופש בע"מ

2. כונס הנכסים הרשמי

3. עו"ד נועם רז (מפרק)

4. עובדי החברה

5. רמי בן נתן

6. פרננדו צ'סקס

בקשה לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט המחוזי תל אביב בתיק פרק 001286-01-17 שניתנה ביום 06.03.2017 על ידי כבוד השופטת א' לושי-עבודי

בשם המבקש:
בעצמו

בשם המשיבה 1:
עו"ד דורון טישמן

בשם המשיב 2:
עו"ד ענבל קדמי

בשם המשיב 3:
בעצמו

בשם המשיב 4:
עו"ד רחל סובול בן רחמים ועו"ד מתן אלקיים

בשם המשיב 5:
עו"ד אביב מוזס

בשם המשיב 6:
עו"ד ניצה פוזנר ועו"ד עידן ברוקס

החלטה

השופט י' עמית:

ענייננו בבקשה לעיכוב ביצוע מכר זכויות הקניין הרוחני של החברה, כנגדה ניתן צו פירוק זמני ביום 1.1.2017.

1. אכן, הבקשה מעוררת קשיים, בהינתן העובדה כי יש משקיעים שנכונים לשלם סכום של כמליון ₪ עבור הזכויות, וקיים חשש כי יחזרו בהם מהצעתם בתום הארכה המתבקשת.

2. עם זאת, בהינתן הסכום הנמוך יחסית בגינו הוגשה בקשת הפירוק; בהינתן שהליכי הפירוק – ובעיקר הליך ההתמחרות לגבי זכויות הקניין הרוחני – התנהלו במהירות בהתחשב בפעילות החברה ובקניין הרוחני בו מדובר; בהינתן שעל כף המאזניים עומדת האפשרות שאם תינתן ארכה של ממש יתאפשר לגייס משקיעים שיהיו נכונים להמשיך להשקיע בחברה כעסק חי; בהינתן הפוטנציאל העסקי אשר על פי הטענה עולה עשרות מונים על הסכום המוצע עבור הזכויות; בהינתן שהסכום של כמליון ₪ שהוצע על ידי המשקיעים עבור הזכויות, מהווה כעשירית מהסכום לגביו הביעו אותם משקיעים נכונות להשקיע על פי מזכר ההבנות שנחתם בחודש אוגוסט 2016; בהינתן הטענה כי החברה אכן הייתה על סף גיוס משקיעים, בין היתר, נוכח ההשקה המעשית הקרובה באחת הערים הגדולות בארה"ב, אך הליך הפירוק עצר את גיוס ההון; בהינתן העובדה כי ביני לביני הושקע הסכום הנדרש לשמירה על תוקף הפנטנטים בחלק מארצות הים (וכפי שהובהר סכום זה זוכה למעמד של הוצאות פירוק); בהינתן הסכומים שהושקעו כבר בחברה ועשויים לרדת לטמיון – בהינתן כל אלה, אני סבור כי הכף נוטה ליתן למבקש הזדמנות וארכה מספקת כדי לחזור להעלות את החברה על הפסים של עסק חי לטובת כלל הנושים.

3. אשר על כן, אנו נעתרים לבקשה במובן זה שמכר הזכויות יעוכב עד ליום 7.5.2017, כאשר עד לפרק זמן זה, יתאפשר למבקש לנסות לגייס משקיעים לחברה ולהמשיך להפעיל החברה כעסק חי שלא תחת חרב הפירוק.

האמור לעיל מותנה בכך שהמבקש יפקיד בקופת בית המשפט המחוזי סך של 50,000 ש"ח עד ליום 30.3.2017 אשר יחולטו אם לא יעלה בידו לגייס סכום שלא יפחת מהסכום המוצע הנוכחי.

4. למען הסר ספק, אם וככל שניתן כנגד המבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ עקב הליך הפירוק, תוקפו של הצו מושעה עד ליום 7.5.2017.

בשלב זה, ועד להחלטה אחרת, צו הפירוק הזמני יעמוד על כנו וכך גם מינויו של המפרק הזמני.

5. לאור החלטה זו, המבקש יודיע תוך 7 ימים, אם הוא עומד עדיין על ערעורו, שאם לא כן, ייתן פסק דין המורה על מחיקת הערעור.

6. לאחר שניתנה החלטה זו, אך ממש על סף נעילה, הונחה על שולחננו הודעתו-הצעתו הדחופה של המבקש, לפיה עלה בידו לגייס את הסכום המוצע. איננו רואים לשנות החלטתנו דלעיל, אך במקום הסכום של 50,000 ₪ האמור בסעיף 3 לעיל, ייכתב הסכום של 100,000 ₪. בנסיבות החדשות שנוצרו, התיק יוחזר לבית המשפט של פירוק, אשר ידון בכל בקשה שתוגש על ידי המפרק, או מי מהצדדים, לאור הצעתו המעודכנת של המבקש. למען הסר ספק, אין בהחלטה זו כדי לאשר הצעתו של המבקש כפי שהיא, ועניין זה הוא לבית המשפט של פירוק לענות בו.

ניתנה היום, ‏כ"ה באדר התשע"ז (‏23.3.2017).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17021180_E05.doc עכב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il