הדפסה

ע"א 20114-11-11 י.ג. בוארון חברה לבניין בע"מ נ' שילוח

בית המשפט המחוזי מרכז
ע"א 20114-11-11
י.ג. בוארון חברה לבניין בע"מ נ' שילוח

22 נובמבר 2011

לפני
השופטת הדס עובדיה

מערערים

1. י.ג. בוארון חברה לבניין בע"מ

נגד

משיבים

1. אילן שילוח

החלטה
ערעור זה ישמע בדן יחיד לפני כב' השופט יעקב שינמן ביום 06/02/2012 בשעה 09:30.

יש להגיש עיקרי טיעון ותיקי מוצגים יחד בשני עותקים במועדים כדלקמן:
המערער/ים עד שבועיים קודם למועד הקבוע לשמיעה והמשיב/ים עד שבוע לפני המועד הקבוע לשמיעה. היקף עיקרי הטיעון לא יעלה על 4 עמודים בפורמט המקובל בבית משפט זה (אות דוד, גופן 12, רווח שורה וחצי ושוליים של 2 ס"מ בצדדים בכותרת ובתחתית העמוד).

יש להפקיד עירבון בסך 15,000 ₪ בתוך 21 יום מהיום.
אפשר להמציא ערובה בנקאית צמודת מדד, ללא הגבלת מועד הפירעון. תאגיד בנקאי או חברת ביטוח רשאים להפקיד התחייבות עצמית לתשלום ההוצאות בתנאי הערובה הבנקאית, במקום ערבות בנקאית, אלא  אם כן התקיים בהם האמור בסעיף 8 ד' בפקודת הבנקאות, 1941, או בסעיף 68 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.
אם לא יופקד העירבון במועד האמור לעיל, יירשם הערעור לדחייה עשרה ימים לפני המועד הקבוע לדיון, ללא כל הודעה נוספת.

ניתן להפקיד במזומן בבנק הדואר או בבית המשפט בהמחאה בנקאית.
יש להודיע לבית המשפט בתוך התקופה הקבועה לתשלום הערבון את דרך התשלום ולצרף את הקבלה.

כל בקשה בעניין העירבון להוצאות, לרבות פטור, הפחתה או הגדלה של סכום העירבון יש להגיש לבית המשפט, בצירוף תצהיר ומסמכים תומכים, בתוך 15 יום מהיום. בקשות שיוגשו לאחר המועד האמור ידחו מחמת האיחור בהגשתן.

ההוראות לגבי העירבון אינן חלות בתיקים בהם המערערת היא מדינת ישראל.
אם לא צורף לכתב הערעור העתק מאושר מפסק-הדין נושא הערעור – יש לצרפו יחד עם עיקרי הטיעון.

הצדדים יתייצבו אישית לדיון.

הדיון ישמע בבית המשפט המחוזי מרכז בפתח-תקוה, רח' בזל 1א פינת שמשון (צמוד לקניון הגדול).
החלטה זו ניתנת בסמכותי כרשמת.

ניתן היום, כ"ה חשון תשע"ב, 22 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים.

הוקלד על ידי .......

עמוד 1 מתוך 2