הדפסה

ע"א 1571/02 אהרן בלקין נ. אמירה יצחק

פסק-דין בתיק ע"א 1571/02

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 1571/02

בפני:
כבוד השופט א' ריבלין

כבוד השופטת מ' נאור

כבוד השופט א' רובינשטיין

המערער:
אהרן בלקין

נ ג ד

המשיבה:
אמירה יצחק

ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 10.1.02 בעז' 2770/92 על-ידי כבוד השופטת א' חיות

תאריך הישיבה:
א' בשבט התשס"ו
(30.1.06)

בשם המערער:
עו"ד אהרון פאפו

בשם המשיבה:
עו"ד יצחק גולדשטיין; עו"ד חגי רייכטלר

פסק-דין

הרינו נותנים תוקף של פסק-דין להסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים, המצורף לפסק-הדין.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, א' בשבט התשס"ו (30.1.06).

ש ו פ ט ש ו פ ט ת ש ו פ ט

בבית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
ע"א 1571/02

הודעה על הסכם פשרה

הצדדים מתכבדים להודיע לבית-המשפט הנכבד כי הגיעו להסדר פשרה כדלהלן:

1. הערעור יידחה ללא צו להוצאות.

2. המערער יהא רשאי להמשיך ולהתגורר בדירה שברחוב לה גרדיה 64 תל-אביב, בה הוא מתגורר היום (גוש 6133 חלקה 492/13), עד אריכות ימיו ושנותיו (עד לפטירתו ח"ו), בין אם יתגורר פיזית בדירה, ובין אם יתגורר במקומות אחרים. המערער לא יהא חייב לשלם עבור שימושו בדירה כאמור – לא עבור העבר ולא עבור העתיד – תשלום כלשהו למשיבה או מי מטעמה, לא כשכר ראוי ולא כדמי שכירות, אך ישלם את הוצאות השימוש בדירה (ארנונה, מים, חשמל, ועד בית).

3. בתמורה לויתור המשיבה על כל תביעה וטענה ביחס לנכסי עזבון המנוח בנציון בלקין ז"ל – פרט לזכויותיו של המנוח בדירה (4/6) – ובכלל זה כספים, טובות הנאה, וזכויות כמפורט בצוואה, ובגין ויתור על דמי שכירות, כאמור, מתחייב המערער להעביר למשיבה את חלקו בדירה (1/6), אותו ירש מאמו המנוחה.

המערער מצהיר כי לא עשה שום עסקה נוגדת, ביחס לחלקו הנ"ל בדירה (1/6), ומתחייב כי לא יעשה שום עסקה נוגדת.

הוצאות העברת חלקו של המערער בדירה (1/6) למשיבה, יחולו על המשיבה בלבד, לרבות מסים ואגרות מכל סוג שהוא.

4. המערער יתן יפויי כוח בלתי חוזר לב"כ המשיבה לביצוע ההעברה, וב"כ המשיבה מתחייב לא לבצע ההעברה כל עוד המערער בחיים.

יפויי הכח יכלול הסמכת ב"כ המשיבה לבקש פטור ממס שבח בגין ההעברה האמורה.

המערער המשיבה

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 02015710_P15.doc
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il