הדפסה

ע"א 1232/12 דוד צלאח ובניו בע"מ נ. עו"ד איתן ארז

החלטה בתיק ע"א 1232/12 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 1232/12

ע"א 4000/12

ע"א 7123/13

ע"א 2759/14

לפני:
כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט צ' זילברטל

כבוד השופט מ' מזוז

המערערים בע"א 1232/12:
1. דוד צלאח ובניו בע"מ

2. חברת א.צ.ט תיירות

3. נחום טובי

המערערים בע"א 4000/12:
1. דוד צלאח ובניו בע"מ

2. חברת א.צ.ט תיירות

המערער בע"א 7123/13:
נחום טובי

המערערים בע"א 2759/14:
1. עו"ד איתן ארז, בתפקידו כמפרק קלרין טבריה חברה לבנין בע"מ (בפירוק)

2. נציגות הבית "מגדלי המלכים" טבריה

נ ג ד

המשיבים בע"א 1232/12:
1. עו"ד איתן ארז

2. וועדת הביקורת

3. כונס הנכסים הרשמי

4. ועד דיירי פרוייקט מגדלי המלכים

5. עוד פנחס זלצר

המשיב בע"א 4000/12:
עו"ד איתן ארז

המשיבים הפורמליים
1. פאי נדל"ן בע"מ (בפירוק)

בע"א 4000/12:
2. יעקב חלה

3. משה לוי

4. אברהם יגל

5. ח.י. פישר בע"מ

6. גור אבי

7. בשארה ראשד

8. כונס הנכסים הרשמי

9. ברוך גלס

10. עדין נעליים בע"מ

11. איה בשארה

1. ליאורה חלה

2. אחים מ.מ. לוי שיווק מוצרי מתיקה בע"מ

המשיבים בע"א 7123/13:
1. עו"ד איתן ארז, מפרק חברת קלרין טבריה חברה לבניין בע"מ (בפירוק)

2. מעין צור

3. שלמה אלפסי

4. לינדה אלפסי

5. חברת דוד צלח ובניו בע"מ

6. חברת א.צ.ט. תיירות ונופש בע"מ (בפירוק זמני)

7. עו"ד פנחס זלצר

8. ועד הדיירים

9. כונס הנכסים הרשמי

המבקשים להצטרף
1. פנינה צור

בע"א 7123/13:
2. צדוק צור

המשיבים בע"א 2759/14:
1. עו"ד עמית לדרמן, בתפקידו כמפרק חברת א.צ.ט.

2. עליזה קזצ'קוב

3. נחום טובי

4. יגאל מנחמי

5. כונס הנכסים הרשמי

ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (סגנית הנשיאה ו' אלשיך) בפר"ק 4668/85 מיום 10.1.2012; ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (סגנית הנשיאה ו' אלשיך) בפר"ק 4668/85 מיום 4.4.2012; ערעור על החלטה של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (סגנית הנשיאה ו' אלשיך9 בפר"ק 4668/85 מיום 27.8.2013; ערעור על שלוש החלטות של בית המשפט המחוזי בנצרת (השופט ע' עיילבוני) בפר"ק 1057-07-12 מיום 25.2.2014, מיום 13.3.2014 ומיום 30.3.2014.

תאריך הישיבה:
ח' בתשרי תשע"ו

(21.09.2015)

בשם המערער 1 בע"א 1232/12; המערער 1 בע"א 4002/12 והמשיבה הפורמלית 5 בע"א 7123/13:
עו"ד מרדכי שפירא

בשם המערערים 3-2 בע"א 1232/12:
עו"ד שי שמלה

בשם המערער 2 בע"א 4000/12 והמערער בע"א 7123/12:
עו"ד יוסף יפרח

בשם המערער 1 בע"א 2759/14; המשיב 1 בע"א 1232/12; המשיב 1 בע"א 4000/12 ובשם המשיבים 1 ו-7 בע"א 7123/13:
עו"ד איתן ארז

בשם המערער 2 בע"א 2759/14; המשיב 4 בע"א 1232/12 והמשיב 8 בע"א 7123/13:
עו"ד עידן גולדנברג

בשם המשיבה 2 בע"א 1232/12:
בעצמה

בשם המשיב 3 בע"א 1232/12; המשיב 8 (פורמלי) בע"א 4000/12; המשיב 9 בע"א 7123/13 והמשיב 5 בע"א 2759/14:
עו"ד טובה פריש

בשם המשיבה 6 בע"א 7123/12:
עו"ד עמית לדרמן

בשם המשיב 1 בע"א 2759/14:
עו"ד חן אמסטל

בשם המשיבה 2 בע"א 2759/14:
עו"ד אמיר דולב

בשם המשיב 3 בע"א 2759/14:
עו"ד יוסף יפרח ועו"ד שי שמלה

בשם המשיב 4 בע"א 2759/14:
עו"ד דקל מנחמי

בשם 36 הדיירים:
עו"ד גיא לפבר

החלטה

1. בדיון שלפנינו הודיענו בא-כוחה של דוד צלאח ובניו בע"מ, עו"ד מרדכי שפירא, כי מרשתו מבקשת להמחות את מלוא זכויותיה בהליכים דנן למר נחום טובי.

בין היתר, בהתחשב בעיתוי הגשת הבקשה ועדכוננו לגביה, אנו מוצאים לנכון לבקש את התייחסות כל בעלי הדין לבקשה זו.

תגובות בכתב לבקשה תוגשנה עד ליום 19.10.2015. המבקשת תהיה רשאית להגיב בכתב על תגובות אלה עד ליום 26.10.2015.
בהאסף התגובות (והתגובה להן, ככל שתוגש), נכריע בבקשה.

2. הבהרנו לבאי-כוח הצדדים בערעורים דנן כי בכוונתנו להכריע בהם בהסתמך על כתבי בי דין והחומר שבתיקים, וכי רק במידה וניזקק להשלמת טיעון בעל-פה, נזמן את הצדדים לדיון המשך למטרה זו.

3. במהלך הדיון שהתקיים לפנינו למדנו כי בע"א 2759/14 הושגה הסכמה עקרונית בין בעלי התפקיד – עוה"ד איתן ארז ועמית לדרמן – תוך הבנות עם נציגות הדיירים, המיוצגת על ידי עו"ד עידן גולדנברג, שיכול שיהיה בה כדי לייתר את ההליך בע"א 2759/14, ככל שהוא נוגע אליהם (ותוך החרגת מי שאינו צד להסכמה זו). אנו מברכים את הצדדים על שהגיעו להסכמה זו, ומורים להם להעלותה על הכתב, שאז יינתן לה תוקף של פסק-דין

ניתנה היום, ח' בתשרי תשע"ו (21.9.2015).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 12012320_W23.doc חכ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il