הדפסה

ע"א 1232/12 דוד צלאח ובניו בע"מ נ. עו"ד איתן ארז

החלטה בתיק ע"א 1232/12
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 1232/12

ע"א 4000/12

ע"א 7123/13

ע"א 2759/14

לפני:
כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט צ' זילברטל

כבוד השופט מ' מזוז

המערערים בע"א 1232/12:
1. דוד צלאח ובניו בע"מ

2. חברת א.צ.ט תיירות

3. נחום טובי

נ ג ד

המשיבים בע"א 1232/12:
1. עו"ד איתן ארז

2. וועדת הביקורת

3. כונס הנכסים הרשמי

4. ועד דיירי פרוייקט מגדלי המלכים

5. עוד פנחס זלצר

המערערים בע"א 4000/12:
1. צלאח דוד ובניו בע"מ

2. עו"ד עמית לדרמן – בתוקף תפקידו כמפרק חברת א.צ.ט. תיירות ונופש בע"מ

נ ג ד

המשיבים בע"א 4000/12:
1. עו"ד איתן ארז, מפרק חברת קלרין טבריה חברה לבניין בע"מ (בפירוק)

המשיבים הפורמליים:
2. פאי נדל"ן בע"מ (בפירוק)

3. יעקב חלה

4. משה לוי

5. אברהם יגל

6. ח.י. פישר בע"מ

7. גור אבי

8. בשארה ראשד

9. כונס הנכסים הרשמי

10. ברוך גלס

11. עדין נעליים בע"מ

12. איה בשארה

13. ליאורה חלה

14. אחים מ.מ. לוי שיווק מוצרי מתיקה בע"מ

המערער בע"א 7123/13:

המשיבים בע"א 7123/13:
נחום טובי

נ ג ד

  1. עו"ד איתן ארז, מפרק חברת קלרין טבריה חברה לבניין בע"מ (בפירוק)
  2. צור מעין
  3. שלמה אלפסי
  4. לינדה אלפסי
  5. חברת דוד צלח ובניו בע"מ
  6. חברת א.צ.ט. תיירות ונופש בע"מ (בפירוק זמני)
  7. עו"ד פנחס זלצר
  8. ועד הדיירים
  9. כונס הנכסים הרשמי

המערערים בע"א 2759/14:
1. עו"ד איתן ארז, בתפקידו כמפרק חברת קלרין טבריה חברה לבניין בע"מ (בפירוק)

2. נציגות הבית "מגדלי המלכים" טבריה

נ ג ד

המשיבים בע"א 2759/14:
1. עו"ד עמית לדרמן, בתפקידו כמפרק חברת א.צ.ט.

2. עליזה קזצ'קוב

3. נחום טובי

4. יגאל מנחמי

כונס הנכסים הרשמי

ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 10.01.2012 בפר"ק 4668/85 וערעורים על החלטות מיום 4.4.2012 בפר"ק 4668/85, מיום 27.8.2013 בפר"ק 4688/85 ועל החלטות מיום 25.2.2014, מיום 13.3.2014 ומיום 30.3.2014 שניתנו על ידי כבוד השופטת ו' אלשיך

תאריך הישיבה:
כ"ה באייר תשע"ה
(14.5.15)

בשם המערערים 1 בע"א 1232/12:
עו"ד מרדכי שפירא

בשם המערערים 3-2 בע"א 1232/12:
עו"ד שי יששכר שמלה

בשם המערער בע"א 7123/13:
עו"ד יוסף יפרח

בשם המערער 1 בע"א 2759/14:
עו"ד יוסף יפרח

בשם המערער 2 בע"א 2759/14:
עו"ד יואב בן פורת; עו"ד גיא לפבר

בשם המשיב 1 בע"א 1232/12:
עו"ד ארז איתן

בשם המשיב 2 בע"א 1232/12
בעצמו

בשם המשיב 3 בע"א 1232/12:
עו"ד איתי הס

בשם המשיב 4 בע"א 1232/12
עו"ד גיא לפבר

בשם המשיב 5 בע"א 1232/12:
עו"ד פנחס זלצר

בשם המשיב 1 בע"א 4000/12:
עו"ד ארז איתן

בשם המשיב 6 בע"א 4000/12:
עו"ד צבי טהורי

בשם המשיבים 8 ו-12 בע"א 4000/12:
עו"ד טיבי אמין

בשם המשיב 9 בע"א 4000/12:
עו"ד איתי הס

בשם המשיב 1 בע"א 7123/13:
עו"ד יואב בן פורת

בשם המשיב 4-2 בע"א 7123/13:
בעצמם

בשם המשיב 5 בע"א 7123/13:
עו"ד מרדכי שפירא

בשם המשיב 6 בע"א 7123/13:
עו"ד עמית לדרמן

בשם המשיב 7 בע"א 7123/13:
עו"ד ארז איתן

בשם המשיב 8 בע"א 7123/13:
עו"ד גיא לפבר

בשם המשיב 9 בע"א 7123/13:
עו"ד איתי הס

בשם המשיב 1 בע"א 2759/14:
עו"ד שלמה נס

בשם המשיב 2 בע"א 2759/14:
עו"ד שאול ברגרזון

בשם המשיב 3 בע"א 2759/14:
עו"ד יוסף יפרח

בשם המשיב 4 בע"א 2759/14:
עו"ד דקל מנחמי

בשם המשיב 5 בע"א 2759/14:
עו"ד איתי הס

בשם המבקש להצטרף: עו"ד גיא לפבר

החלטה

לאחר ששמענו את טיעוני באי-כוח הצדדים (לרבות בא-כוח המבקשים להצטרף), הצענו לצדדים בע"א 2759/14, כמו גם לצדדים לשלושת הערעורים האחרים שלפנינו, לנסות וליישב את המחלוקות שנתגלעו ביניהם בפני מגשר שזהותו תיקבע על ידם בהסכמה (יצויין כי העלנו שמותיהם של שלושה מגשרים אפשריים).

לאחר התייעצות הבנו מעו"ד איתן ארז ומעו"ד עמית לדרמן כי הם אינם סבורים שיהיה ביכולתו של הליך גישור מורכב מסוג זה להביא לסילוק כל המחלוקות, שכרוכות זו בזו ומשליכות האחת על רעותה. כן צויין כי קיים חשש שהליך גישור יארך פרק זמן ממושך ושאין ביכולתם של חלק מהגורמים המעורבים לשאת בעלויות הליך כזה.

לאחר התייעצות הצענו לבאי-כוח הצדדים כולם (ובפרט עוה"ד ששמותיהם הוזכרו לעיל וכן באי-כוח נציגות הבית ודיירים אחרים שבחרו להיות מיוצגים כקבוצה ועו"ד יוסף יפרח המייצג את המערער בע"א 7123/13), להידבר ביניהם ולנסות להגיע להסדר או לכל הפחות למיפוי ההסכמות והמחלוקות שביניהם, וזאת במהלך השבועות הקרובים. באי כוח הצדדים נתנו הסכמתם להצעה זו.

כן הודענו לצדדים כי בכוונתנו לזמנם לישיבת תזכורת שתתקיים בתוך כחודש לפני המותב בשעות אחר הצהריים, כשמטרת ישיבה זו ללמוד על ההסכמות העקרוניות שהושגו והמחלוקות שנותרו. הבהרנו כי במידת הצורך נסייע לצדדים להתגבר על מחלוקות שנותרו, בין בפסיקה על דרך הפשרה על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], ככל שנתבקש לעשות כן, ובין בדרכים אחרות.

ניתנה היום, ‏כ"ה באייר התשע"ה (‏14.5.2015).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 12012320_W18.doc חכ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il