הדפסה

ע"א 1232/12 דוד צלאח ובניו בע"מ נ. עו"ד איתן ארז

החלטה בתיק ע"א 1232/12 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 1232/12

ע"א 4000/12

ע"א 7123/13

ע"א 2759/14

לפני:
כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט צ' זילברטל

כבוד השופט מ' מזוז

המערערים בע"א 1232/12:
1. דוד צלאח ובניו בע"מ

2. חברת א.צ.ט תיירות

3. נחום טובי

המערערים בע"א 4000/12:
1. דוד צלאח ובניו בע"מ

1. חברת א.צ.ט תיירות

המערער בע"א 7123/13:
נחום טובי

המערערים בע"א 2759/14:
1. עו"ד איתן ארז, בתפקידו כמפרק קלרין טבריה חברה לבנין בע"מ (בפירוק)

2. נציגות הבית "מגדלי המלכים" טבריה

נ ג ד

המשיבים בע"א 1232/12:
1. עו"ד איתן ארז

2. וועדת הביקורת

3. כונס הנכסים הרשמי

4. ועד דיירי פרוייקט מגדלי המלכים

5. עוד פנחס זלצר

המשיב בע"א 4000/12:
עו"ד איתן ארז

המשיבים הפורמליים
1. פאי נדל"ן בע"מ (בפירוק)

בע"א 4000/12:
2. יעקב חלה

3. משה לוי

4. אברהם יגל

5. ח.י. פישר בע"מ

6. גור אבי

7. בשארה ראשד

8. כונס הנכסים הרשמי

9. ברוך גלס

10. עדין נעליים בע"מ

11. איה בשארה

12. ליאורה חלה

13. אחים מ.מ. לוי שיווק מוצרי מתיקה בע"מ

המשיבים בע"א 7123/13:
1. עו"ד איתן ארז, מפרק חברת קלרין טבריה חברה לבניין בע"מ (בפירוק)

2. מעין צור

3. שלמה אלפסי

4. לינדה אלפסי

5. חברת דוד צלח ובניו בע"מ

6. חברת א.צ.ט. תיירות ונופש בע"מ (בפירוק זמני)

7. עו"ד פנחס זלצר

8. ועד הדיירים

9. כונס הנכסים הרשמי

המבקשים להצטרף
1. פנינה צור

בע"א 7123/13:
2. צדוק צור

המשיבים בע"א 2759/14:
1. עו"ד עמית לדרמן, בתפקידו כמפרק חברת א.צ.ט.

2. עליזה קזצ'קוב

3. נחום טובי

4. יגאל מנחמי

5. כונס הנכסים הרשמי

ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (סגנית הנשיאה ו' אלשיך) בפר"ק 4668/85 מיום 10.1.2012; ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (סגנית הנשיאה ו' אלשיך) בפר"ק 4668/85 מיום 4.4.2012; ערעור על החלטה של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (סגנית הנשיאה ו' אלשיך9 בפר"ק 4668/85 מיום 27.8.2013; ערעור על שלוש החלטות של בית המשפט המחוזי בנצרת (השופט ע' עיילבוני9 בפר"ק 1057-07-12 מיום 25.2.2014, מיום 13.3.2014 ומיום 30.3.2014.

תאריך הישיבה:
י"ב באב התשע"ה
(28.07.2015)

בשם המערער 1 בע"א 1232/12; המערער 1 בע"א 4002/12 והמשיבה הפורמלית 5 בע"א 7123/13:
עו"ד מרדכי שפירא

בשם המערערים 3-2 בע"א 1232/12:
עו"ד שי שמלה

בשם המערער 2 בע"א 4000/12 והמערער בע"א 7123/12:
עו"ד יוסף יפרח

בשם המערער 1 בע"א 2759/14; המשיב 1 בע"א 1232/12; המשיב 1 בע"א 4000/12 ובשם המשיבים 1 ו-7 בע"א 7123/13:
עו"ד איתן ארז

בשם המערער 2 בע"א 2759/14; המשיב 4 בע"א 1232/12 והמשיב 8 בע"א 7123/13:
עו"ד עידן גולדנברג

בשם המשיבה 2 בע"א 1232/12:
בעצמה

בשם המשיב 3 בע"א 1232/12; המשיב 8 (פורמלי) בע"א 4000/12; המשיב 9 בע"א 7123/13 והמשיב 5 בע"א 2759/14:
עו"ד טובה פריש

בשם המשיבה 6 בע"א 7123/12:
עו"ד עמית לדרמן

בשם המשיב 1 בע"א 2759/14:
עו"ד חן אמסטל

בשם המשיבה 2 בע"א 2759/14:
עו"ד אמיר דולב

בשם המשיב 3 בע"א 2759/14:
עו"ד יוסף יפרח ועו"ד שי שמלה

בשם המשיב 4 בע"א 2759/14:
עו"ד דקל מנחמי

בשם 36 הדיירים:
עו"ד גיא לפבר

החלטה

1. בפתח הדיון שהתקיים לפנינו אתמול למדנו מעו"ד איתן ארז [מפרק חברת קלרין טבריה חברה לבניין בע"מ (בפירוק)] ומעו"ד עמית לדרמן [מפרק חברת א.צ.ט. תיירות ונופש בע"מ (בפירוק)], כי התגבשה ביניהם הסכמה עקרונית שעשוייה לייתר את הכרעתנו בע"א 2759/14, ושלפיה יוסיף מפרק א.צ.ט. סכום של 400,000 ₪ לקופת הפירוק של קלרין, כך שסך של 1,020,000 ₪ יועמדו על ידי מפרק קלרין לרשות נציגות הבית "מגדלי המלכים טבריה" (להלן: הנציגות) על מנת שזו תפעל בסכום זה לפי מיטב שיקול דעתה.

פועל יוצא של הסדר זה, לכשילבש צורה של הסכמה מפורטת, יהיה הסתלקותם של א.צ.ט. ומפרקה מן הערעורים האחרים שהם צד להם כמערערים (ע"א 1232/12 וע"א 4000/12), והסתלקות חברות קלרין וא.צ.ט. ומפרקיהן מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של מי מהם כלפי מי מהאחרים.

2. עוד למדנו מעו"ד יוסף יפרח, בא כוחו של מר נחום טובי (המערער בע"א 1232/12 ובע"א 7123/13) וממר טובי עצמו, כי הוא עומד על ערעוריו ועל דרישתו להיות מוחרג מכל הסדר שיושג בין צדדים אחרים להליכים שלפנינו.

3. בנוסף, למדנו מעו"ד מרדכי שפירא, בא כוח דוד צלאח ובניו בע"מ (המערערת בע"א 1232/12 ובע"א 4000/12), כי עורכי הדין ארז ולדרמן לא שיתפו אותו במגעים שהתנהלו ביניהם, כך שאין ביכולתו להודיע את עמדתה של מרשתו באשר לעקרונות ההסדר המפורטים לעיל ובאשר לשאלה אם היא עומדת על ערעוריה.

4. עו"ד עידן גולדנברג, בא כוח הנציגות, עידכן כי ביום 17.7.2015 התקיימה אסיפת בעלי דירות, בה נמסר למשתתפים עדכון על ההליכים שלפנינו ותוצאותיהם עד כה. דווחנו כי באסיפה נכחו בעלי 50 דירות, זאת לאחר שהנציגות פעלה להביא לידיעת כל הדיירים את עובדת קיום האסיפה דנן. בא כוחם של 36 הדיירים המיוצגים, עו"ד גיא לפבר, נטל אף הוא חלק באסיפה הנ"ל.

5. באת כוח הכנ"ר, עו"ד טובה פריש, הציגה את העמדה לפיה אף אם לא יעלה בידי עורכי הדין ארז ולדרמן להביא להסדר כולל שיהיה מקובל על כל הצדדים להליכים שלפנינו, רצוי לקדם את ההסדר שתמציתו מפורטת בסעיף 1 לעיל. לשיטתה, צדדים להליכים שלא יסכימו להסדר כזה או אחר יוחרגו ממנו וההליכים בעניינם ימשכו.

6. שבנו ושמענו דברים של בני משפחת צור, הן של המשיבה 2 בע"א 7123/13 והן של הוריה המבקשים להצטרף להליך בע"א 7123/13, ואף קיבלנו מכתב שנכתב על ידי הגב' פנינה צור. בנוסף, עדכנו את הצדדים כי מספר דיירים (בעלי הדירות שמספריהן 122, 709 ו-922) פנו בכתב לבית המשפט, ציינו את ההיקף הכספי של ליקויי הדירה בדירותיהם והודיעו כי הם מתנגדים לויתור כלשהו על זכויותיהם.

7. אנו מחליטים בזאת כדלקמן:

א. עורכי הדין ארז ולדרמן ימשיכו את ההדברות ביניהם במהלך פגרת הקיץ, בליוויה של באת כוח הכנ"ר, עו"ד פריש.

ב. עורכי הדין ארז ולדרמן יעדכנו את עו"ד שפירא, בא כוח דוד צלאח ובניו בע"מ, באשר להסכמות שהושגו ביניהם ויבדקו את האפשרות להגיע עמו להסכמה שתייתר את הצורך בהמשך ניהול ההליכים על ידי מרשתו כמערערת.

ג. עורכי הדין ארז ולדרמן יגישו הודעת עדכון משותפת עד ליום 6.9.2015, בה יפרטו את ההסכמה המפורטת שאליה הגיעו והשלכותיה הפרטניות על כל אחד מהערעורים שלפנינו. כן יעדכנו אם הצליחו להגיע להסכמה כלשהי עם עו"ד שפירא, בא כוח דוד צלאח ובניו בע"מ.

ד. דיון המשך יתקיים ביום ב' ה-21.9.2015 בשעה 16:30.

ניתנה היום, י"ג באב התשע"ה (29.7.2015).

ש ו פ ט ש ו פט ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 12012320_W21.docעכב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il