הדפסה

ע"א 1228/10 אמינה עת'אמלה נ. מדינת ישראל

פסק-דין בתיק ע"א 1228/10 בבית המשפט העליון

ע"א 1228/10

בפני:
כבוד השופט י' עמית

המערערת:
אמינה עת'אמלה

נ ג ד

המשיבים:
1. מדינת ישראל

2. שירותי בריאות כללית

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בת"א 4598-12-09 שניתן ביום 19.1.10

תאריך הישיבה:
כ"ז בתשרי התשע"א
5.10.2010

בשם המערערת:
עו"ד קארו, עו"ד יאיר לביא

בשם המשיבים:
עו"ד מירה וינברגן, עו"ד חוה גלזר

פסק-דין

הצדדים הגיעו להסכמה ביניהם, כי פסק דינו החלקי של בית המשפט קמא יבוטל, אך מובהר בזה כלהלן:

1. המערערים חוזרים בהם מהטענה כי מירוץ ההתיישנות מתחיל רק מקבלת חוות דעת רפואית.

2. כל צד שומר על טענותיו ובית משפט קמא יכריע בסוף הדרך, אם תביעת המערערת (האם) כמיטיבה ובגין נזקה הישיר, התיישנה. לעניין תביעת המערערת כמיטיבה, לכאורה, קיימת הלכה בעניין זה (ע"א 3622/96, פ"ד נב(2) עמ' 645). אשר לעניין נזקיה הישירים של תביעת המערערת – הדבר יוכרע, כאמור, בפסק הדין הסופי שיינתן.

3. כאמור, כל צד שומר על טענותיו וההסכמה דלעיל ניתנה מתוך שיקולי יעילות באשר התביעה העיקרית, ממילא, טרם הוכרעה.

אני נותן להסכמת הצדדים דלעיל תוקף של פסק דין. הפקדון שהופקד, יוחזר למפקידו.

ניתן היום, כ"ז בתשרי תשע"א (5.10.2010).
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 10012280_E02.doc עכב
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il