הדפסה

ע"א 10921/02 מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר של א...

החלטה בתיק ע"א 10921/02 - א'

בבית המשפט העליון

ע"א 10921/02 - א'

בפני:
כבוד הרשם עודד שחם

המערערת:
מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר של אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים

נ ג ד

המשיבים:
1. נכסי זנקל הרמץ בע"מ

2. חליב השקעות בע"מ

3. הרולד זנקל

4. הרי זנקל

5. הרולד הרמץ

6. שמחה בן סירא, עו"ד

7. רחל בן סירא, עו"ד

8. אלון דיסקין, עו"ד

9. רשם המקרקעין-חיפה

10. רשם החברות

11. בנק לאומי לישראל בע"מ

בקשה להפחתת סכום ערבון

החלטה

בפניי בקשה להקטנת ערבון בהליך שבכותרת, מסכום של 40,000 ₪ לסכום של 15,000 ₪.

אין המערערת טוענת למצוקה כלכלית המונעת הפקדת הערבון בסכום שנקבע. אין היא גם מניחה תשתית משמעותית לעניין זה. טענתה העיקרית היא, כי הסכום שנקבע גבוה משמעותית מזה שנקבע בהליך קודם, אשר ההליך הנוכחי הוא בבחינת גלגול נוסף שלו, ובו חוייבה בהפקדת ערבון בסך 20,000 ₪, וסכום ההוצאות שנקבע בסופו של דבר היה 15,000 ₪.

טענות אלה מצביעות על עובדות שהן רלוונטיות לעניין. עם זאת, אין בהן כדי למצות את התמונה. מתברר, כי גם בגלגול השני של ההליך בבית משפט קמא נדחתה עמדת המערערת, וכי חוייבה באותו הליך בהוצאות בשיעור של 40,000 ₪ לכל אחת מקבוצות המשיבים (3 לפחות). יש בכך כדי להוות אינדיקציה לכך, שנדרש סכום ערבון גבוה יותר מ-15,000 ₪, הוא הסכום המוצע על ידי המערערת.לעניין זה יש להעיר, כי ניתן להבין את סכום ההוצאות שנקבע בבית משפט זה בגלגול הראשון של הליך זה על רקע תוצאת ההליך, אשר לא היתה חד משמעית. אין בסכום זה כדי להוות קנה מידה מחייב לגובה ההוצאות האפשרי במסגרת הערעור הנוכחי.

עם זאת, טעמי מדיניות מצדיקים, כי גובה הערבון שייקבע עתה יעמוד ביחס סביר לזה שנקבע, ביחס להליך המקביל, בשנת 1998. בשים לב לכך שבהליך משנת 1998 נקבע ערבון בסך 20,000 ₪, ניתן להעמיד את הערבון בתיק הנוכחי על 30,000 ₪. מבחינה זו, דין הבקשה שבפניי להתקבל. הערבון יופקד תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו, ולא – יידחה ההליך, בלא צורך בכל הודעה נוספת.

ניתנה היום, כ' בשבט תשס"ג (23/1/2003).
עודד שחם
ר ש ם

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 02109210_K02.doc
מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il