הדפסה

ס.ה.ל. - אלובין בע"מ ואח' נ' אקסטל בע"מ ואח'

בקשה מס' 11
בפני
כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר
מבקשת
אקסטל בע"מ – חברה מס' 511309387

נגד

משיב
ס.ה.ל. - אלובין בע"מ – חברה מס' 510732142
החלטה

1. המבקשת הגישה בקשה להורות למשיבה לגלות מסמכים ספציפיים כדלקמן :
א. גילוי מלא של התכתובות (לרבות אלקטרוניות) ושרטוטים שהוחלפו בין המשיבה למשרד לנדמן, שירותי יעוץ אלומיניום, לגבי הפרופיל מושא הדיון.
ב. גילוי מסמכים מלא של כל מסמכי ההליך מול חברת סילבר, בבקשתה לביטול רישום מדגם בפני רשם המדגמים, לרבות התכתבות בין המשיבה לחברת סילבר.

2. ביום 15.09.2014 התקיים דיון קדם משפט בו נידון עניין גילוי מסמכים ושאלונים, וניתנו החלטות בעניין. בין היתר, נקבע לעניין ההתכתבות עם משרד לנדמן כי:
"לגבי שאלה 33.11-12- על מר סגל לתת תשובה בתצהיר, האם פנייתו של מר לנדמן (או נציג ממשרדו) נעשתה בשיחת טלפון ואם נעשתה בתכתובת כלשהיא, יש לגלות את התכתובת, לרבות התשובה לה. אם הוחלפו שרטוטים בין התובעת לבין לנדמן יש לגלות גם שרטוטים אלו."

הכל מהטעם שהמשיבה הציגה את פיתוח המדגם מושא הדיון, כדרישה ספציפית שבאה ממשרד היועצים לנדמן.
תשובת המשיבה נשלחה ביום 11.11.2014 במכתב , שהפנה את המבקשת לתצהיר עדות ראשית של מר סגל מיום 30.10.14 ס' 6-11 שם דווח על פנית משרד לנדמן והוסַף במכתב כי מר סגל מעולם לא החליף אי מיילים או מכתבים אחרים עם לנדמן ו/או עם מי מעובדיו בקשר למדגם האמור, ועל כן לא היו מסמכים לצרף לתצהיר .
לפיכך, הוגשה בקשה זו ביום 12.11.14 על ידי המבקשת, העומדת על מתן תצהיר בענין זה על ידי מר סגל.
המשיבה השיבה כי תצהיר עדות ראשית של גב' שרביט מגלה את מלוא התכתובת שנערכה בין משרד לנדמן לבין התובעת לאורך כל שלבי תכנון המדגם ובכך יש משום גילוי מלא, כפי שהורה בית המשפט.
החלטתי חייבה מתן תצהיר מר סגל לענין זה, ולא ראיתי שניתן תצהיר המתייחס ספציפית באופן ישיר לבקשת הגילוי באופן שיצהיר כי מעבר למה שגולה במכלול התצהירים שהוגשו על ידי המשיבה, אין כל תכתובת נוספת או שרטוטים נוספים שהועברו בין המשיבה ומשרד לנדמן, על כל עובדיו. לפיכך, המשיבה תתן תצהיר כאמור על ידי מר סגל בתוך 7 ימים מהיום.

3. לענין הגילוי המבוקש בקשר עם ההליך המתנהל מול סילבר
3.1 מִבַקשת עיון של חברת סילבר (הזרה להליך כאן) בתיק הנוכחי למדה המשיבה כי אותה חברה פנתה לרשם המדגמים על מנת שיבטל את רישום המדגם של המשיבה, מדגם מס' 53151.
3.2 חברת סילבר הינה חברה המתחרה בבעלי הדין כאן ופועלת באותו שוק. העובדה שמתקיים הליך מקביל מול רשם המדגמים על ידי חברה אחרת, אין בה כדי לאפשר לבית משפט זה לצוות על גילוי של מלוא המסמכים וההתכתבויות בהליך שם.
הדרך הראויה לבקש מסמכים המתנהלים בפני ערכאה אחרת הוא בפניה לערכאה בפניה מתנהל ההליך עצמו. הנחת המוצא היא כי הדיון המתנהל בפני רשם המדגמים מתנהל באופן פומבי. עם זאת, וכפי שמתרחש גם בהליך דנן, חלק מהפרטים המופיעים בכתבי הטענות של מי מהצדדים, עולים לכדי סודות מסחריים , ויתכן שלא יותרו בגילוי.
3.3 משכך, ככל שהמבקשת חפצה בכך, יש להפנות את בקשת העיון בתיק לרשם המדגמים והפטנטים, המצוי במסמכים המופיעים בתיק, על מנת שיפעיל את שיקול דעתו המושכל, לאור הנתונים הנמצאים בידו, בהכרעתו האם להתיר למבקשת לעיין במסמכים בהליך המקביל אם לאו.
4. המזכירות תעביר העתק החלטה זו לצדדים.

ניתן היום, ד' כסלו תשע"ה, 26 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.

הוקלד על ידי מיכל זבטני