הדפסה

ספיר נ' מועדון ספורט נווה הדרים בע"מ

בפני
כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר

התובעת:

אלכסנדר ספיר
ע"י ב"כ עו"ד אסנת ברוש-לימור

נגד

הנתבעת:

מועדון ספורט נווה הדרים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אמיר סילש

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 11.7.2013 ונוכח הפער בין חוות הדעת שהגישו הצדדים, אני ממנה בזאת את ד"ר ישראל קליר כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה. פרטי המומחה: רחוב ריינס 18 ת"א; טלפון 03-XXXX226; פקס 03-XXXX775.
המומחה יבדוק את התובעת בתוך 30 ימים מהיום, ויחווה דעתו בשאלת הנכות הנטענת בחוות הדעת מטעם התביעה בעקבות התאונה מיום 21.4.2011. המומחה יגיש חוות דעתו תוך 45 ימים לצדדים ולביהמ"ש.
המומחה רשאי בכל עת לבקש מבית המשפט הוראות לענין מילוי תפקידו, ככל שיתעורר צורך בכך.
התובעת תשתף פעולה בבדיקתה ע"י המומחה. הצדדים ימסרו למומחה כל חומר רפואי שבידיהם, לרבות חוות הדעת שהוגשו לתיק ביהמ"ש (חוו"ד של ד"ר משה לוינקופף מטעם התובעת; חוו"ד של ד"ר גד ביאליק מטעם הנתבע ת). המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך חוות דעתו.
בשכ"ט המומחה ישאו הצדדים (התובעת והנתבעת), בשלב זה, בחלקים שווים.
מובהר כי אין מדובר במומחה מכריע.
הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בתוך 15 ימים מיום קבלת חוות דעתו של המומחה, והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 יום נוספים.
הצדדים יגישו תחשיבי נזק לאחר קבלת חוות הדעת של מומחה ביהמ"ש באופן הבא:
   התובעת – עד 30 ימים לפני מועד הדיון;
   הנתבעת – עד 7 ימים לפני מועד הדיון.
ימי פגרה - במנין.
למען הסדר הטוב, המומחה יודיע לבית המשפט בתוך 7 ימים מקבלת החלטה זו אם קיימת מניעה כלשהי מבחינתו לחוות את דעתו כאמור; בהיעדר הודעה במועד יראוהו כמסכים ליטול על עצמו את התפקיד, וביהמ"ש מודה לו מראש על סיועו.
הדיון שקבוע ליום 1.10.2013 – יתבטל בשל הצורך בהגשת חוו"ד מומחה בימ"ש ותחשיבי נזק. הצדדים מוזמנים בזאת לדיון ביום 3.11.2013 בשעה 10:15.
המזכירות תעקב אחר קבלת חוו"ד מומחה בימ"ש ותחשיבי הנזק .

 המזכירות תמציא לצדדים עותק מהחלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.
ניתנה היום, י' אב תשע"ג, 17 יולי 2013, בהעדר הצדדים.