הדפסה

ספיר נ' חינוך ותרבות

19 נובמבר 2013
לפני:
כב' הרשמת דניה דרורי
המבקש/ התובע:
שבתאי ספיר

-
המשיבה/ הנתבעת:
חברת מוסדות חינוך ותרבות - עיריית טירת הכרמל

החלטה

1. לפני בקשת התובע לפטרו מתשלום אגרת בית הדין בסך 480 ₪ מטעמים של חוסר יכולת כלכלית, לפי תקנה 12 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.
המבקש פטור מאגרב עקב חוסר יכולת לשלמה נדרש לשאת בנטל ההוכחה לעניין זה, ועליו לפרוש בפני בית הדין תמונה מלאה באשר לרכושו, הכנסותיו ומצבו הכלכלי.

2. לאחר שעיינתי בבקשה, ובטרם תועבר לתגובת הנתבעת, מצאתי כי חסרים בבקשה פרטים הדרושים לצורך הכרעה בה, שכן לא צורפו אליה אסמכתאות בדבר מצבו הכלכלי הנטען של התובע, ואף צורפו אסמכתאות מהן ניתן ללמוד כי שוחררו לזכותו הכספים שנצברו על שמו בקרן הפנסיה מבטחים.\
לפיכך, על התובע להגיש תוך 14 ימים מהיום, הודעה מטעמו, בה יפרט, בין היתר:
א. יצרף להודעתו תפדיסי חשבון בנק לששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, לרבות פרטים אודות תכניות חיסכון, ני"ע וכדומה.
ב. יפרט בהודעה האם מיצה קודם להגשת הבקשה את האפשרויות העומדות בפניו לתשלום האגרה, לרבות מימוש נכסים (כגון רכב) או נטילת הלוואות.

3. לאחר שיגיש הודעה זו, על התובע להמציא לנתבעת העתק מכתב התביעהף מבקשתו לפטור מתשלום האגרה, מההודעה שתוגש בהתאם לסעיף 2 להחלטה זו לעיל, וכן העתק מהחלטה זו. ההמצאה תיעשה במסירה אישית ולא יאוחר מיום 9.12.13.

4. הנתבעת תגיש תגובתה לבקשה לפטור מתשלום האגרה תוך 14 ימים מהמועד שיומצאו לה המסמכים המפורטים לעיל.

5. לעיוני ביום 1.1.14.

ניתנה היום, ט"ז כסלו תשע"ד, (19 נובמבר 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.