הדפסה

ספינו ג'ורג' נ' שחר לשם ייזום ופיתוח בע"מ

ג'ורג' ספינו
המערער

-

שחר לשם ייזום ופיתוח בע"מ
המשיבה

לפני: השופטת רונית רוזנפלד, השופטת לאה גליקסמן, השופט אילן איטח

נציג ציבור (עובדים) מר יוסף קרא, נציג ציבור (מעסיקים) שלמה נוימן

בשם המערער - עו"ד אורן ברקן

בשם המשיבה - עו"ד משה אזולאי

פסק דין

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופט יצחק לובוצקי; תע"א 6301/08).

2. במהלך הדיון בערעור הוצע לצדדים להגיע להסכמה לפיה ייפסקו למערער פיצויי פיטורים בשיעור 10,000 ש"ח. פיצויי הפיטורים ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.7.2005 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. הצדדים הסכימו להצעת בית הדין. עם זאת, לא הגיעו הצדדים להסכמה בכל הנוגע לשאלת ההוצאות.

4. אשר על כן נקבע בזאת כי על המשיבה לשלם למערער פיצויי פיטורים בסך 10,000 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.7.2005 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
אשר להוצאות - מאחר שחלק מן הערעור התקבל וחלקו נדחה, לא מצאנו מקום ליתן צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ג טבת תשע"ה (14 ינואר 2015) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

רונית רוזנפלד,
שופטת, אב"ד

לאה גליקסמן,
שופטת

אילן איטח,
שופט

מר יוסף קרא,
נציג ציבור (עובדים)

מר שלמה נוימן,
נציג ציבור (מעסיקים)