הדפסה

ספודק נ' בנק דיסקונט לישראל בעמ

בפני כב' השופט גד ארנברג, סגן הנשיאה

מבקש

סאם ספודק

נ ג ד

משיב

בנק דיסקונט לישראל בעמ

החלטה

בפני בר"ע על החלטת כב' הרשם אסף אבני, בה נקבע כי המבקש ישלם את חובו למשיב בתשלומים של 1,000 ₪ לחודש. החלטה זו ניתנה לאחר שמבקש הוזמן לחקירת יכולת, בעקבות החלטה קודמת של רשם ההוצל"פ לפיה על מנת לבחון את הפער העולה מגרסאות הצדדים תזומן חקירת יכולת בפני חוקר הוצל"פ. המבקש, כאמור, הוזמן לחקירה כזו אך לא התייצב ולפיכך החליט כב' הרשם להשאיר את צו החיוב בתשלומים על סך 1,000 ₪ כפי שהיה קודם לכן. יש לציין שקביעה זו של 1,000 ₪ לחודש ניתנה לאחר חקירה ובאופן מדורג כדי לאפשר למבקש לנצל את פוטנציאל ההשתכרות שלו. על החלטה קודמת זו הוגשה בר"ע שנדחית בזמנו.

טענת המבקש היא כי הוא מקבל הבטחת הכנסה, היינו, מצבו הכלכלי נבדק על ידי המל"ל ומשכך אין צורך צורך בחקירת יכולת ויש לקבוע צו חיוב בתשלומים בהתחשב בקביעה זו. משכך פני הדברים לא היה מקום גם להטיל הגבלות לפי תיקון 29 לחוק שכן לא מדובר בחייב שמשתמט מתשלום החוב.

המשיב טוען כי הנטל להוכחת יכולת מוטל על החייב – המבקש. ניתנה למבקש הזדמנות לעשות כך באמצעות חקירת יכולת אך הוא בחר שלא להתייצב , לאחר שהוזהר שאם לא יתייצב יישאר הצו שניתן קודם לכן על כנו. גם הצו הקודם הוטל לאחר חקירת יכולת ולאחר שנקבע שהמבקש אינו מנצל את פוטנציאל ההשתכרות שלו. מדובר איפוא במבקש שאינו מנסה להרים את הנטל המוטל עליו ולמרות שניתנו לו מספר הזדמנויות להוכיח את יכולתו בחר שלא לעשות כן. לפיכך , טוען המשיב , אין להתערב בהחלטת כב' הרשם.

הצדדים הסכימו שתינתן החלטה לפי כתבי הטענות ללא צורך בדיון.

לאחר עיון בטענות הצדדים באתי למסקנה כי אין מקום להיעתר לבקשה.

כידוע, הנטל להוכחת יכולת מוטל על החייב בתיק ההוצל"פ, במקרה שלנו על המבקש. למבקש ניתנו מספר הזדמנויות להוכיח את יכולתו אך הוא בחר שלא לעשות כן ולא התייצב לחקירה. אין די בקביעת המל"ל, שהמבקש זכאי להבטחת הכנסה, כדי להוכיח יכולת. כידוע , בקביעת המל"ל אין צד שכנגד שמבקש להראות יכולת ( לעומת תיק הוצל"פ בו קיים הזוכה שיתכן שיש בידיו נתונים להוכיח יכולת). המבקש לא יכול לאחוז בחבל מש ני קצותיו, מחד, לטעון שאינו בעל יכולת ומאידך, להתחמק מחקירת יכולת שבה ניתן יהיה לבחון את יכולתו.

לפיכך, בשלב זה אין מקום להתערב בהחלטת כב' הרשם. המבקש שלא מתייצב לחקירת יכולת הינו בגדר המשתמט מתשלום חובותיו לפיכך בצדק לא שונה צו החיוב בתשלומים ובצדק הוטלו ההגבלות. כמובן שתישמר למבקש הזכות לבקש חקירת יכולת נוספת ואם יתייצב אליה וישכנע שאין ביכולתו לשלם 1,000 ₪ לחודש יוכל לבקש לשנות את גובה החיוב החודשי, וממילא אם יעמוד בצו החיוב שיוטל עליו, לבטל גם את ההגבלות . ואולם , כל עוד המבקש מתחמק מעריכת חקירת יכולת יש לראות בו כחייב משתמט מתשלום החוב וככזה להטיל את ההגבלות שמתי ר המחוקק להטיל על חייב כזה.

הבר"ע נדחית ואני מחייב את המבקש בהוצאות המשיב ובשכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום, כ"ח אב תשע"ד, 24 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.

קלדנית: כרמלה עובדיה