הדפסה

סעב נ' חזן

24 מרץ 2014
לפני:
כב' הרשמת שגית דרוקר

המבקש:
אדוארד סעב

-
המשיב:
יוסף חזן

החלטה

נוכח הודעת התובע מתאריך 24.3.14 נקבע בזאת כדלקמן:

1. ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון הדדי במסמכים, תוך 30 יום.

2. ב"כ התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, תוך 60 יום מ היום. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת תביעתו.
עותק ישלח ישירות לב" כ הנתבע ת.

ב"כ הנתבעת יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמ ה, תוך 30 יום מיום קבלת תצהירי התובע. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת הגנתה.
עותק ישלח ישירות לב" כ התובע.

3. לא הוגשו תצהירי התובע במועד, תמחק התובענה על הסף עפ" י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ" ב-1992. לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת ב" כ הנתבע ת להביא ראיות.

על המצהירים להת ייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע. בתום דיון ההוכחות הסיכומים יהיו בעל-פה, ככל שלדעת בית הדין הדבר מתאפשר, לפי לוח הזמנים של בית הדין.

סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה" ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה" ד במועד הנ" ל. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות .
על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית.
עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד.

4. מזכירות בית הדין תעביר תיק זה לקביעה בפני מותב, לפי סדר התיקים מסוגו, לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית על ידי בעלי הדין.

5. למעקב לתאריך 5.6.14.

ניתנה היום, כ"ב אדר ב תשע"ד, (24 מרץ 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.