הדפסה

ססנוב נ' אפרגן

30 יוני 2014
לפני:
כב' הרשמת שגית דרוקר

התובע:
בנימין ססנוב
ע"י ב"כ: עו"ד אנקורי

-
הנתבע:
מיכאל אפרגן
ע"י ב"כ: עו"ד מורז

החלטה

בהעדר הודעה מטעם הצדדים ובהתאם להחלטה מתאריך 22.5.14 נקבע בזאת כדלקמן:

1. בשל השאלות העובדתיות והמשפטיות המתעוררות בתיק זה ועל מנת ליתן לתובע ליומו תסב מזכירות ביה"ד תיק זה לתיק רגיל. על מנת לערוך איזון בין הצדדים לשאלת ההוצאות תינתן התייחסות במסגרת ההליך העיקרי.

2. ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון הדדי במסמכים, תוך 30 יום (הפגרה תיכלל במניין הימים) .

3. ב"כ התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, תוך 60 יום מ היום (הפגרה תיכלל במניין הימים) . לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת תביעתו.
עותק ישלח ישירות לב" כ הנתבע.

ב"כ הנתבע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמ ה, תוך 30 יום מיום קבלת תצהירי התובע. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת הגנת ו.
עותק ישלח ישירות לב" כ התובע.

4. לא הוגשו תצהירי התובע במועד, תמחק התובענה על הסף עפ" י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ" ב-1992. לא הוגשו תצהירי הנתבע במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת ב" כ הנתבע להביא ראיות.

על המצהירים להת ייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע. בתום דיון ההוכחות הסיכומים יהיו בעל-פה, ככל שלדעת בית הדין הדבר מתאפשר, לפי לוח הזמנים של בית הדין.

סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה" ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה" ד במועד הנ" ל. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות .
על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית.
עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד.

5. דיון הוכחות יתקיים בתאריך 10.12.14 בשעה 11:00.

6. התיק יובא לעיוני לשם מעקב אחר תצהירי התובע

ניתנה היום, ב' תמוז תשע"ד, (30 יוני 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.