הדפסה

סמק(אסיר) נ' שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר - זימונים ואח'

לפני כבוד ה שופט אריאל ואגו – אב"ד
כב' השופט שלמה פרידלנדר
כב' השופטת גילת שלו
העותר
אסף סמק (אסיר)

נגד

המשיבה
מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר
נוכחים:
העותר ובא כוחו עו"ד רפאל ימיני
ב"כ המשיבה עו"ד אלין שקאף
<#1#>
פרוטוקול
ב"כ העותר:
חוזר על נימוקי העתירה.
לטענתנו הוועדה טעתה ואני מפנה לעמ' 8 אנו חושבים שיש חוסר הבנה של הוועדה לגבי המתווה הטיפולי שהתוותה רש"א. כשהעותר עלה לוועדה הראשונה ביום 16.6.15 הציגה רש"א תכנית שבמסגרתה הוא היה אמור להיות משוחרר שלאחריה היה צריך להגיע למרכז יום ולהתחיל את הטיפול. הוועדה אמרה מאחר והתכנית לא סופית, יש לדחות את הדיון, ולהגיע עם תכנית סגורה ומעובה. הוועדה אומרת שמלכתחילה תכנית סגורה ומעובה הכוונה היא לא למרכז יום אלא להוסטל ודברים אחרים.
רש"א אומרת שהתכנית מאיינת את המסוכנות והוועדה אומרת שלא. הם, בתור רשות מנהלית, צריכים לנמק מדוע לא.
הוועדה כרגע נמצאת בפגרה ובחודש ספטמבר כל הוועדות תפוסות, אם נצליח להיכנס זה בחודש אוקטובר. העומס הנפשי והפיזי שמופעל עליו במרכז לא מאפשר מרכז יום.
הדרך היחידה הייתה להגיע לבית המשפט.
לחילופין, אם בית המשפט ייתן הוראה שיפוטית להכניס אותנו לוועדה הקרובה ביותר.
רש"א אומרת שמעסיק יגרום לו ללחץ נפשי שלא יעמוד בו מבחינת העבודה ומבחינת השיקום. הוא לא עומד בקריטריונים של הוסטל. העותר רוצה לעבור שיקום.
בשלב זה ולאחר שמיעת הערות בית המשפט איננו עומדים על הכרעה בעתירה אלא מבקשים מתן הוראה למזכירות או המלצה חמה לכך שייקבע דיון בוועדה הקרובה בבקשה המחודשת שאנו מיד נגיש, לפי סעיף 26 להחלטה הקיימת, שהרי אחרת תקופת חצי השנה שהיא הכרחית למרכז היום כבר תיכנס לתוקפה ולא יקבלו אותו שם אפילו אם הוועדה תשתכנע לשחררו על בסיס תכנית כזו.

ב"כ המשיבה:
משאירה לשיקול דעת את בקשת חברי המעודכנת בנושא מועד הדיון המחודש.
<#2#>
פסק דין
לאחר שמיעת הערותינו, נאות ב"כ העותר שלא לעמוד על מיצוי העתירה ועל כן היא נדחית מבלי לקבוע עמדה לגוף נימוקיה.

בסעיף 25-26 של החלטת וועדת השחרורים נאמר כי ככל שתוגש הבהרה נוספת מטעם רש"א בנושא עיבוי התכנית השיקומית לעותר, רשאי יהא העותר להגיש בקשה מחודשת להצגת התכנית העדכנית ואזי תקבע אותה המזכירות לדיון בהקדם ואף לא יחול התנאי הרגיל של חלוף 6 חודשים מהבקשה הקודמת.

בדעת ב"כ העותר למצות נתיב זה אולם הוא מצביע על כך שבאמצע ספטמבר מתחילה תקופת ששת החודשים האחרונים לשחרור על תנאי ועל כן אם הדיון לא יהיה לפני כן כנראה שהתכנית תסוכל.
לפיכך, ומשיש טעם בטענה זו, אנו מבקשים וממליצים למזכירות, ככל הניתן, לשבץ את בקשת העותר המחודשת ככל שתוגש עד סוף השבוע הנוכחי, לישיבה קרובה ככל האפשר של הוועדה ובשים לב לכך שמדובר במקרה ייחודי במובן זה שהחל מאמצע ספטמבר ייתכן שהתכנית המתגבשת עבור העותר לא תהיה ברת ביצוע מסיבה חיצונית ושאינה תלויה בעותר אלא בתנאי ובנהלי מרכז היום.

כאמור, בנתון להמלצה זו למזכירות, העתירה נדחית.
<#3#>
ניתן והודע היום י' אלול תשע"ה, 25/08/2015 במעמד הנוכחים.

אריאל ואגו, שופט
שלמה פרידלנדר, שופט
גילת שלו, שופטת