הדפסה

סלקום ישראל בע"מ נ' פולנסקי

לפני כב' הרשם בכיר צוריאל לרנר

תובעים

1. סלקום ישראל בע"מ

נגד

נתבעים
1. רואי פולנסקי

הודעה

דרישה לתשלום אגרה
 
תיק זה נפתח בבית משפט השלום, לאחר הגשת התנגדות לביצוע שטר/ הגשת התנגדות לביצוע תביעה על סכום כסף קצוב/ העברת התביעה לפי סעיף 81א1(ו) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.
על פי נתוני בית המשפט, נמצא התיק ביתרת חובה בסך של __238___ ש"ח, עקב קבלת ההתנגדות לביצוע שטר/ קבלת ההתנגדות לביצוע תביעה על סכום כסף קצוב/ העברת התביעה מלשכת ההוצאה לפועל לבית המשפט.
 
בהתאם לתקנה 2(ו) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007, הנך נדרש לשלם יתרה זו במזומן, תוך 20 ימים מיום המצאת דרישה זו לתשלום האגרה, שאחרת תימחק התביעה.
 
יודגש, כי התראה זו היא אחרונה ולא תשלח נוספת.

                                                                   מזכירות בית משפט השלום בכפר סבא