הדפסה

סלקום ישראל בע"מ נ' בוגנים

בפני
כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני

התובעת

סלקום ישראל בע"מ מס' מזהה 511930125

נגד

הנתבע

משה בוגנים ת.ז. XXXXXX826

החלטה

1. ביום 15.12.13 הגישה התובעת נגד הנתבע , תושב דימונה , ללשכת ההוצאה לפועל בחיפה ,
תביעה על סכום קצוב ע"ס 6,172 ₪ .
התביעה הוגשה בניגוד להוראת ס' 81א1 לחוק ההוצל"פ שכן לא צורף לה מסמך כלשהו הנחזה
להיות חתום או ערוך ע"י הנתבע .
לתביעה צורף דו"ח הערות מערכת של התובעת המתעד רישומים שנערכו בנוגע לטיפול בלקוח
מיום 29.10.12 עד 29.5.13 . לפי רישומים אלה ביום 16.12.12 בוצעה חסימה של קו הטלפון
עקב שימוש לא סביר וחורג , ביום 4.1.13 בוצעה שיחה של צוות גביה מול אבי ומשה בוגנים
במהלכה הודיע הלקוח כי ישלם את החוב וביום 29.5.13 הועבר הטיפול בתיק מעורך הדין הקודם
לב"כ התובעת הנוכחי , עו"ד נח .
כמו כן צורף דו"ח פעולות לקוח שהוא למעשה כרטסת . לפי הכרטסת לא שולמה אף אחת
מחמשת חשבוניות החוב . החשבונית הראשונה לא שולמה בהוראת קבע מחשבון בבנק לאומי
שכן אין הרשאה של לקוח לחיוב זה .
בנוסף צורף מכתב התראה מיום 3.6.13 אשר נשלח בדואר רשום לשתי כתובות בדימונה , האחת
ברח' הרצל 62/14 והשניה ברח' הגנה 47/1034 .

2. הנתבע הגיש התנגדות במסגרתה טען כי לא קיבל את ההתראה או את התביעה .
הנתבע טען כי אין לו מכשיר של סלקום אלא מכשיר של פלאפון . הנתבע הדגיש כי לו יש מכשיר
אחד ואילו למחזיק האמיתי יש שני מכשירים .
הנתבע הגדיל לעשות כאשר בעקבות חרדתו הקשה מחוב שלא היה , ביצע חיפושים שהביאו
לאיתור בעלת המכשירים נשוא התביעה , גב' אילנית עוליאל מרח' ההגנה 1034/47 בדימונה .
הנתבע ציין במסגרת ההתנגדות כי יצורף תצהיר של החייבת הנ"ל כנספח להתנגדות .

3. ביום 13.3.14 ניתנה החלטת ביניים המורה לתובעת להגיב לאמור בהתנגדות .
ציינתי בהחלטת הביניים כי אי הגשת תגובה , תביא למחיקת התביעה וחיוב התובעת
בהוצאות הנתבע , שכן לא מצאתי בין מצורפי כתב התביעה כל מסמך הנחזה להיות
ערוך או חתום ע"י הנתבע .

4. ביום 14.4.14 הגיש ב"כ התובעת בקשה למחיקת התביעה ללא צו להוצאות .
נטען כי בירור מעמיק שערך ב"כ התובעת בעקבות האמור בהתנגדות העלה כי ככל הנראה
קיימת סבירות גבוהה של מעשה הונאה כלפי התובעת , ביחוד לאור האמור בס' 9 להתנגדות
ותצהירה של גב' אילנית עוליאל .
נטען כי הנתבע לא השיב למכתב התראה וגם פניות טלפוניות לא הועילו , כאשר רק לאחר
פתיחת התיק בהוצל"פ למדה התובעת על טענת הזיוף . לפיכך ומשיקולי כדאיות כלכלית
נתבקשה מחיקת התביעה .

5. ביום 17.4.14 ניתן פסק דין המורה על מחיקת התביעה ומאפשר לב"כ הנתבע להשיב לטענות
התובעת טרם מתן החלטה בשאלת ההוצאות .

6. ביום 22.4.14 הגיש ב"כ התובעת תגובה במסגרתה ביקש לקבוע מועד לדיון בהתנגדות ולזמן אליו
את אילנית . במסגרת תגובה זו נטען לראשונה כי הנתבע חתם ביום 29.10.12 על הוראה לחיוב
חשבונו בבנק לאומי שהעתקה צורף . עוד נטען כי הנתבע צירף את תעודת הגירושין שלו מיום
8.8.11 , שאף היא צורפה . עוד הפנה ב"כ התובעת לרישום , המצוי כבר במצורפי התביעה , לפיו
בשיחה מיום 4.1.13 הכיר החייב בחוב . ב"כ התובעת הודיע כי לא קיבל את מצורפי
ההתנגדות ולכן לא יוכל להתייחס לתצהירים של אילנית ושל הנתבע .

7. מדובר בתגובה תמוהה , בלשון המעטה , הן בשל עיתוי הגשתה והן בשל אי ההתאמות הגלויות
בין האמור בה לבין האמור בבקשה למחיקת התביעה שהוגשה חמישה ימים קודם לכן .
בהחלטתי מיום 22.4.14 ציינתי כי לא ברור כיצד תגובה זו מתיישבת עם האמור בבקשה
למחיקת התביעה , אשר הביאה למתן פסק דין המורה על מחיקת התביעה . עד כה , לא
ניתן כל הסבר לענין זה .

8. חרף האמור לעיל , זכתה תגובה זו להתייחסות של ב"כ הנתבע .
נטען כי לנתבע מעולם לא היה חשבון בבנק לאומי . נטען כי הנתבע מעולם לא חתם על הוראת
קבע עבור התובעת וגם החתימה על גבי המסמך שצורף , מוזרה וחסרת קשר לנתבע .
באשר לתצהירה של אילנית , נטען כי תצהיר זה יצורף ע"י בא כוחה בלבד אם יתבעו אות ה.
ב"כ הנתבע הכחיש כי הנתבע דיבר עם התובעת וכי הכיר בחוב שלא הוא יצר .
נטען כי תעודת הגירושין מהווה ראיה לכך שהנתבע ה תחתן בעבר עם שולה ולא ראיה שהתחתן
אי פעם עם סלקום ( כך במקור – נ.ז.) .

9. לאחר ששקלתי טענות הצדדים בענין הוצאות המשפט מצאתי לנכון לחייב את התובעת לשלם
לנתבע הוצאות משפט בסך של 1,500 ₪ מ הטעמים שיפורטו להלן .

10. כאשר התביעה נמחקת בשלב דיוני מוקדם , בזיקה להחלטת ביניים של בית המשפט , יש
לחייב את התובעת בהוצאות הנתבע . זה הכלל והמקרה דנן אינו בבחינת יוצא מן הכלל .

11. במקרה דנן כשלה התובעת ולא בפעם הראשונה בהגשת תביעה במישרין ללשכת ההוצל"פ
מבלי לצרף ראשית ראיה בכתב לקיומה של התקשרות חוזית בין הצדדים כמצוות החוק
והפסיקה . התברר כי לא רק שלא צורף הסכם בכתב , אלא שכנראה אין לתובעת הסכם
שכזה , אחרת היתה מצרפת אותו .
חמור מכך , נראה לכאורה כי לא מדובר בטעות משרדית גרידא שכן לפי הנוסח הסטנדרטי של
כתב התביעה אין כל כוונה לצרף הסכם . לשיטתה של התובעת , הראייה לקיומה של מערכת
יחסים עסקית בין הצדד ים הינה פלט דו"ח הערות לקוח אותו עורכת התובעת . תביעה שכזו
לא ניתן להגיש במישרין ללשכת ההוצל"פ וחזקה על ב"כ התובעת כי הם מודעים לכך .

12. מאידך , הנתבע לא ניסה להסביר כיצד הגיעה תעודת הגירושין שלו לתובעת ובכך הותיר
ספק בשאלת נכונות טענתו לפיה מעולם לא היה לו כל קשר עם התובעת .
ספק זה והעובדה כי התובעת ביקשה למחוק את התביעה בשלב מוקדם , אם כי ניסתה
לחזור בה מבקשתה בשל ב מאוחר יותר , מצדיקים שלא לפסוק הוצאות גבוהות יותר .

13. על כן , אני מחייב את התובעת לשלם לנתבע , באמצעות ב"כ הנתבע , הוצאות משפט
בסך של 1,500 ₪. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום , אחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית
מהיום ועד ליום התשלום במלא בפועל .

ניתנה היום, י"ג אייר תשע"ד, 13 מאי 2014, בהעדר הצדדים.