הדפסה

סלחוב נ' איזגילוב

21 יולי 2015
לפני:
כב' השופט אורן שגב

התובע:
יוליה סלחוב
ע"י ב"כ: עו"ד
-
הנתבע:
ארטור איזגילוב
ע"י ב"כ: עו"ד

החלטה

ניתן בזאת צו גילוי מסמכים כללי – הדדי עד ליום 06.09.15 כל צד יצרף לתצהירו את העתקי כל המסמכים הרלבנטיים המצויים ברשותו. גילוי המסמכים הדדי יעשה בתצהירים ערוכים כדין.

הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

על התובעת להגיש התצהירים כאמור עד ליום 06.11.15 והנתבע עד ליום 06.01.16.

לא יוגשו תצהירי התובע/ת במועד, תימחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991, ללא אזהרה נוספת. לא יוגשו תצהירי הנתבע/ת במועד, ת/ייחשב הנתבע/ת כמי שאין בדעתו/ה להגיש ראיות.

סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

התיק ייקבע לשמיעת הוכחות ליום 17.02.16 בשעה 09:00 עד השעה 11:00.

משך זמן חקירת עדי התובע/ת – 40 דקות והנתבע - 40 דקות.

הצדדים יערכו לסיכומים בעל פה בתום שמיעת הראיות, ככל שיתיר הזמן ובהתאם לשיקול דעת המותב.

ניתנה היום, ה' אב תשע"ה, (21 יולי 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.