הדפסה

סלומון ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ובנייה- רעננה ואח'

התובעים:

 1. מרים סלומון
 2. מינה סלומון
 3. דב סלומון

ע"י ב"כ עו"ד זילכה

נגד

הנתבעים:

 1. ועדה מקומית לתכנון ובנייה- רעננה - נמחקה
 2. ברק בוארון
 3. יניב לוזון
 4. רחל בוארון
 5. שרינה בוסקילה

ע"י ב"כ עו"ד פבה

החלטה

לאחר ששמעתי טענות הצדדים, ולאחר שניתנה הסכמתם למינוי מומחה מטעם בית המשפט (למעט שאלת הנשיאה בהוצאותיו) נחה דעתי כי יש מקום למינוי מומחה כאמור.
נוכח האמור, אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את שמאי המקרקעין והמהנדס אינג' שמואל רוזנברג, מרח' עקיבא אריה 1 תל אביב .

המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות:

 1. מהם השטחים המשותפים בבניין?
 2. האם פלשו הנתבעים, ללא היתר, לשטחים משותפים של הבניין, ועושים בהם שימוש ייחודי?
 3. אם התשובה לשאלה השניה הינה בחיוב:

(א) האם נגרמה ירידת ערך לדירות התובעים בגין הפלישה?
(ב) מהו שווי דמי השימוש ברכוש המשותף?

שאלת הארנונה בגין המחסנים היה שאלה נפרדת אשר אין צורך לגביה בחוות דעת מומחה, והיא עניין לראיות.

בשלב זה, ישאו הצדדים בשכ"ט המומחה בחלקי ם שווים. הצדדים מתבקשים לשלם למומחה את חלקם בשכה"ט תוך 7 ימים מיום דרישתו. צד אשר לא ישלם את חלקו בשכ"ט המומחה ייחשב כמי שוויתר על גירסתו, וכתבי טענותיו יימחקו.
הנשיאה הסופית בשכ"ט המומחה תוכרע בפסק הדין.
המומחה יבקר בנכס בתיאום עם ב"כ הצדדים.
המומחה מתבקש למסור חוות דעתו לבית המשפט עד ליום 1.9.2015, בכפוף לפירעון שכר טירחתו.
המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים ולמומחה.
ת.פ. בפני ליום 2.9.2015
ניתנה היום, ז' תמוז תשע"ה, 24 יוני 2015, בהעדר הצדדים.