הדפסה

סלוא נ' ס.מ.ע שירותי ניקיון וכח אדם בע"מ ואח'

21 אוקטובר 2014

לפני:

כב' הרשמת דניה דרורי

התובעים

  1. טרביה היאם, ת"ז XXXXXXX599
  2. זבידאת סהר, ת"ז XXXXXX199
  3. זבידאת אמאל, ת"ז XXXXX695
  4. זבידה דיבה, ת"ז XXXXX493
  5. סויד אחמד עלי, ת"ז XXXXX855
  6. חלאילה סלוא, ת"ז XXXXX397

ע"י ב"כ: עו"ד טרביה אשרף
-
הנתבעות

  1. ס.מ.ע שירותי ניקיון וכח אדם בע"מ, ח"פ 513946681
  2. סואעד שמסה, ת"ז XXXXX705

פסק דין

1. ראשיתם של הליכים אלה בהגשת תביעות נפרדות של ששת התובעים בחודש 2/14. לאחר שאוחד הדיון בתביעות הותר לתובעים לתקן את כתב תביעתם וכתב התביעה המתוקן בחודש 7/14.

2. כעולה מבקשת התובעים למתן פסק-דין בהעדר הגנה הומצא כתב התביעה המתוקן יחד עם הדרישה להגשת כתב הגנה לידי הנתבעות ביום 14.7.14.
הנתבעות לא הגישו כתב הגנה. התובע ים עותר ים כי יינתן כנגד ן פסק דין בהעדר הגנה.

3. בנסיבות אלו, ומכח סמכותי על פי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, אני נותנת בזאת כנגד הנתבעות פסק דין בהעדר הגנה על יסוד האמור בכתב התביעה.

4. הנתבעות ישלמו לתובעים, ביחד ולחוד, תוך 30 ימים מיום שיומצא להן פסק דין זה, את הסכומים הבאים:
א. לתובעת 1 סך של 12,740 ₪ בגין שכר עבודה;
ב. לתובעת 2 סך של 10,080 ₪ בגין שכר עבודה;
ג. לתובעת 3 סך של 10,080 ₪ בגין שכר עבודה;
ד. לתובעת 4 סך של 3,620 ₪ בגין שכר עבודה;
ה. לתובע 5 סך של 10,920 ₪ בגין שכר עבודה;
ו. לתובעת 6 סך של 9,580 ₪ בגין שכר עבודה.
סכומים אלה ישא ו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום 1.1.13 הוא המועד בו אמור היה להשתלם השכר האחרון, ועד מועד התשלום המלא בפועל.

5. בנוסף, ישאו הנתבעות, ביחד ולחוד, בפיצוי בגין הלנת שכרם של התובעים בסך 1,000 ₪ לכל אחד מהתובעים.

6. כמו כן, אני פוסקת לתובעים הוצאות משפט בסך 1,200 ₪ ושכ"ט ב"כ בסך 2,400 ₪, שאף הם ישולמו לתובעים תוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבע ות פסק דין זה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

ניתן היום, כ"ז תשרי תשע"ה, (21 אוקטובר 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .