הדפסה

סינרג'י אלקטריק בע"מ נ' חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ ואח'

בפני
כבוד ה שופטת עדי חן-ברק

מבקשים

סינרג'י אלקטריק בע"מ

נגד

משיבים

  1. חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ
  2. חברת נמל חיפה בע"מ
  3. א.ד.י.ר - הקמת פרויקטים בע"מ
  4. חברת אשטרום שפיר - הקמת נמל חדש בע"מ

החלטה

לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה, דין הבקשה להידחות.

1. על העותר למתן פטור מעירבון להוכיח שני תנאים מצטברים:
א. היעדר יכולת כלכלית.
ב. סיכויי הערעור טובים.
2. המבקשת הינה חברה בע"מ.
נטען כי המבקשת נמצאת במצב כלכלי קשה ולהוכחת הנטען הוגש דו"ח רווח והפסד לשנים 2013-2014 שאכן מצביע על הפסדים, ברם לא הוצגו מסמכים ביחס לשנת 2015 .
בנוסף - המבקשת, שציינה כי אינה מיוצגת ע"י עו"ד בהליך זה בשל מצבה הכלכלי הקשה, לא הסבירה כיצד היא מממנת עו"ד שמייצג אותה ב הליך אחר שהיא מנהלת (ת"א 16512-10-15) בו היא מיוצגת ע"י משרד ש. פרידמן.
העובדה כי המבקשת מיוצגת ע"י עו"ד פרטי מעוררת תמיהה בנוגע לטענה בדבר היעדר יכולת כלכלית לשלם עירבון בסך 6,000 ש"ח , וראה לעניין זה הפסיקה לפיה ככל שמבקש מיוצג ע"י עו"ד פרטי, עליו להסביר כיצד הוא מממן את שכר טרחת עורך דינו- רע"א 4830/09 ריבר נ' הכנ"ר.
3. בנוסף - כאשר מבקש הפטור הינו גוף מאוגד, כבענייננו, עליו להוכיח שלא עלה בידו לגייס את כספי העירבון, בין היתר, מבעלי מניותיו (רע"א 4407/08 אוטו בוטיק בע"מ נ' הכשרת היישוב, ניתן ביום 24/6/08).
נטען כי בעל המניות היחיד של המבקשת נמצא במצב כלכלי קשה אף הוא.
הוצגו תדפיסי חשבון בנק של בעל המניות, המתייחסים לתקופה של חודשיים וחצי בלבד ועד ליום 10/7/15 (כארבעה חודשים לפני הגשת הבקשה לרשות ערעור), כאשר גם לתשובה לא צורפו תדפיסים מעודכנים.
מעיון בתדפיס חשבון הבנק שהוגש עולה כי ביום 7/6/15 נטלה הלוואה בסך 50,000 ש"ח. לא הו כח כי אין באפשרות בעל המניות אצל המבקשת ליטול הלוואה נוספת למימון כספי העירבון.
בנוסף עולה כי למנהל המבקשת מסגרת אשראי של 100,000 ₪ בעוד החשבון נכון ליום 10/7 עומד על יתרת חובה של כ-86,000 ₪, ואזכיר שוב כי לא נתקבלו מסמכים בנוגע למצב החשבון בחודשים יולי עד דצמבר.
כן נראות בחשבון הפקדות בסך של 11,000 ש"ח ביום 5/5/15 ובסך של 3,200 ש"ח ביום 2/6/15, אשר מהותן ומקורן לא הוסברו.
עוד הוברר כי המבקש הינו בעלים של דירה בשווי של כ- 2,300,000 ₪, וטענתו בדבר סירוב הבנק לתת לו הלוואה בכפוף למשכון הדירה לא נתמכה במסמכים כלשהם.
המבקש אף לא הציג תדפיסי חשבון בנק של אשתו.
מכאן שלא הוכח כנדרש כי מצבו הכלכלי של בעל המניות של החברה אינו מאפשר לו לשלם העירבון .
ודוק - אין די באמירות כלליות מצד המבקש בדבר היעדר יכולת כלכלית לשלם את סכום העירבון והיעדר אפשרות גיוס כספי העירבון, אלא יש לגבות טענות אלה בנתונים ובמסמכים המאמתים טענות אלה (בש"א 4747/05 פלד בע"מ נ' מעלה החמישה, ניתן ביום 29/8/05).

לאור האמור לעיל, ומשלא הוכח התנאי בדבר היעדר יכולת כלכלית, דין הבקשה להידחות אף מבלי להידרש לשאלת סיכויי הערעור אם כי אוסיף כי הם אינם מובהקים כלל שכן מדובר בהחלטה שניתנה במסגרת סעד זמני בו ע"פ ההלכה אין ערכאת הערעור נוהגת להתערב (יצוין בנוסף כי בקשת עיכוב ביצוע שהגישה המבקשת נדחתה), וכאשר ביחס לחלק מההחלטות עליהן מלין המבקש ממילא לא נתונה זכות להגיש בר"ע .

ככל שלא יופקד עירבון עד ליום 22/12/15 תדחה הבר"ע.

ניתנה היום, כ"ו כסלו תשע"ו, 08 דצמבר 2015, בהעדר הצדדים.