הדפסה

סילמן נ' קריית התרבות החברה למוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ

בפני כב' השופט בדימוס גדעון ברק
התובע
בנימין סילמן

נגד

הנתבעת
קריית התרבות החברה למוסדות חינוך ותרבות
נס ציונה בע"מ

<#1#>
נוכחים:
התובע בעצמו
נציג הנתבעת – מר אלכס פיאלקו

פרוטוקול

התובע מוזהר כחוק ומעיד:
התביעה שלי על מופע שבוטל ועל חוסר ההתייחסות לעניין שלי. מה שקורה כאן, קיבלתי טלפון, אני מעריך משהו כמו עשרים ומשהו ימים, שלושים יום, לפני תחילת המופע, שמכירת הכרטיסים לא כל כך טובה, ומה יש לי להציע, אמרתי שאני יכול לעזור, לתת שמות של אנשים שירכשו כרטיסים ולא מעבר לזה, כי כל מה שאני עושה, זה מוסיקה. כל מה שעשיתי, זה להכין את המופע. לעשות את החזרות. להביא את האומן מחו"ל. נכון שהאומן לא הגיע. אני נסעתי לשם כדי להכין ולעשות חזרות. המופע הוא אירוח אומן ידוע מחו"ל, מופע מכובד. מופע עם חזרות. נחתם הסכם במרץ. יש סעיף של ביטול בחוזה. הסעיף אומר, שעד 21 יום מיום המופע, הם יכולים לבטל בלי שום הודעה מוקדמת, אחרי 21 ימים שהם מודיעים לי, הם צריכים לשלם פיצוי מסוים.
עלות המופע נחתמה והוסכם על מחיר, עבור המופע הזה, סך של 27,000 ₪ כולל מע"מ.
מתוך זה 30%, יוצר מצב של 8,700 ₪, שאת זה הם החליטו, היכל התרבות, שבמידה והמופע יבוטל, יש פיצוי מוסכם מראש של פיצוי 30% שזה 8,700 ₪ כולל מע"מ, שזה לא מכסה את כל מה שעשינו, אבל אני מקבל את זה.

משיב לשאלות בית המשפט:
ש. הנתבעת טוענת שלמעשה, הודיעו לך בזמן, אבל אתה ביקשת למשוך, לעזור, ולכן הם עשו עוד נסיון?
ת. הם פשוט, התקבל פקס אצלנו, 19 יום לפני יום המופע, על ביטול המופע. הם טוענים שלא. יש לי כאן הוכחה, ואני יכול להראות לבית המשפט.
אני חושב שאם הם לא עמדו בהסכם, כמו שהם החליטו, לא אני החלטתי על זה, הם צריכים לשלם לי את הפיצוי המוסכם מראש על עניין זה.

מר אלכס פיאלקו מוזהר כחוק ומעיד:
חלק מהדברים שהתובע אמר, בהחלט נכונים, וחלקם אני חולק על מה שהוא אמר.
קודם כל, חשוב להדגיש שאנחנו כחברה מפעילים את היכל התרבות למעלה מ- 20 שנה. המופע הזה, של התובע, לא המפגש הראשון בהיכל התרבות בנס ציונה. לאור כך, נרקמו יחסי גומלין בעבודה, מעבר לחד פעמיות של המופע הספציפי הזה.

הערת בית משפט:
בית משפט מפנה תשומת לב הצדדים בשלב זה, כי למותב זה יש מנוי אצל הנתבעת, ואם יש להם התנגדות שבית משפט זה ימשיך לשמוע את התיק, מתבקשים הצדדים להודיע עתה לבית המשפט.

התובע:
אין לי התנגדות שהמשפט ימשך בפני מותב זה.

הנתבע:
אני מסכים להמשיך את הדיון בפני מותב זה.

מר פיאלקו:
מכיוון שנרקמו יחסי גומלין בעבר, טרם המופע הספציפי, רויטל חכמון עדכנה את התובע בשוטף על מכירת הכרטיסים, כמות הכרטיסים שנמכרו, הודיע לתובע למעלה מ- 30 יום שהמכירה חלשה מאד, ולכן כדאי לבטל את המופע. התובע למרות זאת, התעקש ואמר, שלקראת המופע, המכירה תלך ותתגבר, ואכן גם מסר מספר לקוחות פוטנציאליים, על פניו, שאנו ניצור איתם קשר, על מנת שירכשו כרטיסים. יחד עם זאת, נושא המכירה לא התרומם. בסיכומו של דבר, רויטל הודיעה על ביטול ב- 2.9, שזה היה יום ראשון. שישי שבת, יומיים לפני כן, המשרדים סגורים ולא עובדים. חשוב להדגיש, שזה לא נפל על התובע, כרעם ביום בהיר, העניין של ביטול המופע. כך שהיו לו את כל האפשרויות להערך, ולא היומיים האלה, שעל פניו, יש מחלוקת, של 19 ימים או 21 ימים, על זה באים ותובעים היכל תרבות, שגם עובדים איתו בשוטף ובקביעות, כדי שישלמו את הפיצוי, זה פשוט לזכות בסכום כסף, כך אנו רואים את הדברים האלה.
הודענו לו 19 ימים לפני, כי זה היה יום ראשון, 21 ימים זה יוצא שישי שבת, בעל פה, התובע קיבל את ההודעה שאין מכירת כרטיסים ואנו מבטלים את המופע, הרבה קודם לכן.

התובע:
קודם כל, מה שאלכס אומר, חלק נכון וחלק לא נכון. לא הודיעו לי מעולם שרוצים לבטל בטלפון, זה דבר אחד. דבר שני, זה נכון שנתתי מספרי טלפון של אנשים לעזור במכירה. דבר שלישי, אחרי שקיבלתי את הפקס שמודיע לי שבוטל המופע, כשניסיתי להרים טלפון להיכל התרבות, אלכס מדבר על מערכת יחסים, אף אחד לא ספר אותי, לא ענו לי לטלפונים, לא יכולתי להגיע לאף אחד מהם, וכשישר היו רואים את הטלפון שלי, היו מנתקים את השיחות. 4 חודשים אני מנסה להגיע אליהם ואני לא מצליח. אז הגעתי לרויטל, ואמרתי לה, רויטל ביטלתם מופע שלא במסגרת הנכונה, ולא בהסכמים שלנו, באיזה שהוא מקום הפרתם הסכם, אני שולח לכם את הפיצוי המוסכם שאתם החלטתם, וביקשה שאשלח להם חשבונית, ואכן שלחתי להם חשבונית בדואר רשום על הפיצוי המוסכם, ולא היתה שום התייחסות. אני מנסה טלפונים, שום דבר, 4 חודשים אף אחד לא מדבר איתי, לא על מועד שני ולא על מועד שלישי, שום דבר, ואז נאלצתי לתבוע, ואז היתה התייחסות של עורך הדין מטעמם.

מר פיאלקו:
אני לגמרי מכחיש מה שהתובע אומר טוטלית, אין דבר כזה שלא עונים לטלפונים, זה אפילו מקומם אותי. אם כמו שהתובע טען לפני רגע, ש- 4 חודשים הוא לא הצליח ליצור קשר, בהחלט יכול היה לשלוח מכתב, פקס, היו לו את כל הטלפונים, הכתובות וכל האנשים, לא היתה שום בעיה.
מעבר לכך, אנו כהיכל התרבות באנו והצענו אופציה למופע לתאריך אחר, כי יתכן שהמועד שנבחר לקיים את המופע, יכול להיות שזו אחת הסיבות, שלא נמכרו כרטיסים. אמרנו, בוא ננסה לבחור תאריך אחר שבו נקיים את המופע. זה מופיע בכתב ההגנה העניין שכן באנו בהצעה לקיים במועד אחר, והתובע לא הסכים. לכן, הסיבה שאנו מסיקים, אולי לא בצדק, שהיתה פה כוונה בכל מחיר, לקחת את הכסף, יהיה מופע או לא יהיה מופע.

התובע:
איני נתלה בשום דבר, של פה פסיק קטן, שם פסיק קטן, צלצלתי אולי 20 פעם למזכירה של צחי, מעולם הוא לא חזר אלי, צלצלתי לרויטל, אמרה שאתקשר להנהלת חשבונות.

הצדדים:
הצדדים מודיעים לביהמ"ש כי מבלי שכל צד יודה בעובדות שהעלה הצד שכנגד, מתחייבת הנתבעת לשלם לתובע, לסילוק המלא של התביעה, סך 3,000 ₪, וזאת תוך 30 ימים מהיום.
כמו כן, הוסכם על ידי הצדדים, שאם הסך הנ"ל לא ישולם במועד, ואיחור של 3 ימים לא יחשב איחור, יישא הסכום הנ"ל ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה 30.12.12 ועד התשלום בפועל.
הצדדים מבקשים לאשר הסכם הפשרה וליתן לו תוקף של פס"ד.

<#5#>
פסק דין

אני מודה לצדדים על כי למרות שכל אחד מהם כבר העלה את טענותיו בבית המשפט, הסכימו להגיע לפשרה הנ"ל, ואין ספק שבכך חסכו לפחות את זמנו של בית המשפט.
אני מאשר את הסכם הפשרה הנ"ל ונותן לו תוקף של פסק דין.
אין צו להוצאות.
<#7#>

ניתנה והודעה היום י"ד סיון תשע"ג, 23/05/2013 במעמד הנוכחים.

ג. ברק, שופט (בדימוס)
קלדנית/יפה