הדפסה

סיטון ע.ד. נדל"ן בע"מ נ' חי ואח'

בפני
כב' השופט ד"ר אחיקם סטולר

תובעים

סיטון ע.ד. נדל"ן בע"מ

נגד

נתבעים

  1. משה חי
  2. הרצל חי

החלטה

סעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, תוחם את סמכותו של בימ"ש השלום בענייני מקרקעין לתביעות בדבר חזקה או שימוש במקרקעין או בדבר חלוקתם או חלוקת השימוש בהם, לרבות תביעות הכרוכות בהן שעניינן חזקה או שימוש במיטלטלין, יהיה שוויו של נושא התביעה אשר יהיה. סמכותו של בימ"ש המחוזי היא סמכות שיורית, ומכאן שבימ"ש המחוזי הוא המוסמך לדון ב"תביעות אחרות הנוגעות למקרקעין" כאמור בסיפת הסעיף הנ"ל. תחת סמכותו הייחודית של בימ"ש המחוזי נמצאת שאלת ביטולו, תוקפו ואכיפתו של חוזה מכר מקרקעין. כל שהוסמך בימ"ש השלום בקשר לחוזה מכר כזה הוא לדון בתביעה בדבר החזקה או השימוש במקרקעין הנידונים. [ראו החלטת כב' השופטת נאור (כתוארה אז) ברע"א 7451/10 נבון יפתח נ' אדם אורן פורסם בנבו 27/3/12]

במקרה דנן ההסכם שבבסיס התובענה הוא הסכם מכר מקרקעין. המחלוקת בין הצדדים קשורה לאכיפתו של ההסכם על דרך חיוב הנתבעים בביצוע פעולות לשם השלמת הסכם המכר ורישום המקרקעים על שם התובעים. התוצאה היא שהסמכות העניינית מסורה לבית המשפט המחוזי. והבקשה להעברת הדיון לבית משפט השלום נדחית.

בקשה זו הוגשה בשל אי התייצבותו לדיון של ב"כ התובעים. אילו היה מופיע לדיון הייתה ניתנת מטעמו תגובה לבקשה להעברת הדיון, דבר שהיה מייתר הגשת בקשה זו מטעם הנתבעים. לפיכך לא מצאתי מקום לעשות צו להוצאות.

ניתנה היום, ט"ז אייר תשע"ה, 05 מאי 2015, בהעדר הצדדים.