הדפסה

סטרוקוז'קו נ' זריחה תעשיות חלאבין בע"מ

26 מאי 2015

לפני:

כב' הרשמת שגית דרוקר

התובעת
אנה סטרוקוז'קו
ע"י ב"כ: עו"ד קרבצקי
-
הנתבעת
זריחה תעשיות חלאבין בע"מ

פסק דין

1. כתב התביעה הומצא לנתבעת בתיק זה בתאריך 4.3.15. על אף שהאמור, ועל אף חלוף 30 הימים שנקצבו להגשת כתב הגנה עד למועד זה טרם הוגש כתב הגנה. בתאריך 6.5.15 עתרה התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה. במסגרת החלטה שניתנה בו ביום היה על הנתבעת להגיב לבקשה תוך 15 יום. כמו כן, נקבע כי בהעדר תגובה תתקבל הבקשה יינתן פסק דין על יסוד האמור בתביעה ויבוטל הדיון שנקבע בתיק (להלן: ההחלטה).

2. אשר על כן, בהעדר כתב הגנה מטעם הנתבעת שלא הוגש על אף שחויבה ל הגישו ובהתאם להחלטה מתאריך 6.5.15, ולאור האמור בתביעה הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת כדלקמן:
א. פיצויי פיטורים בסך של 18,594.82 ₪.
ב. הפרשי שכר בסך של 14,191.77 ₪.
הסכומים הנ"ל ישולמו בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 25.2.15, ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. כן תשלם הנתבעת לתובעת סך של 1,000 ₪ – בגין הוצאות משפט.

4. על הנתבעת לשלם את הסכומים הנ"ל תוך 30 יום ממועד קבלת פסק דין זה.

5. הדיון הקבוע לתאריך 15.7.15 –בטל.

6. מזכירות בית הדין תדאג לשלוח העתק פסק דין זה לנתבעת.

ניתן היום, ח' סיוון תשע"ה, (26 מאי 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .