הדפסה

סורקין נ' ברקאי עוצמה בע"מ

03 דצמבר 2015
לפני:

כב' הרשמת מירי שי-גרינברג

התובע
מרק סורקין, ת.ז. XXXXXX614
-
הנתבעת
ברקאי עוצמה בע"מ ח.פ. 515132025

פסק דין

1. ביום 18/6/15 הגיש התובע כתב תביעה נגד הנתבעת. ביום 21/10/15 התקיים דיון אליו התייצב התובע ללא הופעה מטעם הנתבעת , ובמסגרתו עתר התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעת. פרוטוקול הדיון וההחלטה לפיה נדרשה הנתבעת להגיש כתב הגנה בתוך 15 ימים מיום שתומצא לה ההחלטה, נשלחו לנתבעת על ידי מזכירות בית הדין, בהתאם למען הנתבעת במרשם החברות. אישור המסירה טרם נסרק לתיק, ומאתר דואר ישראל עולה כי דבר הדואר נמסר לנתבעת ביום 4/11/15.

2. עיון בתיק בית הדין מעלה כי עד היום לא הגישה הנתבעת כתב הגנה, גם לא הוגשה כל בקשה או הודעה אחרת מטעמה. התובע, כאמור, עתר כי יינתן כנגדה פסק דין בהעדר הגנה.

3. בנסיבות אלו, ומכח סמכותי על פי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, אני נותנת בזאת כנגד הנתבעת פסק דין בהעדר הגנה על יסוד האמור בכתב התביעה.

4. הנתבעת תשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק דין זה, סך 3,240 ש"ח בגין שכר עבודה לחודש מרץ 2015. ככל שפסק הדין יבוצע וסכום זה ישולם בתוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק הדין, הרי שסכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום 1/4/15, הוא המועד בו אמור היה להשתלם השכר האחרון, ועד מועד התשלום המלא בפועל. אחרת, יישא הסכום פיצויי הלנה מלאים כהגדרתם בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, מיום הגשת התביעה (18/6/15) ועד התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן, אני פוסקת לתובע הוצאות משפט בסך 500 ש"ח שאף הם ישולמו לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק דין זה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

6. לפני סיום ייאמר כי אינני מוצאת מקום לפסוק לתובע סעד נוסף שנתבע בכתב התביעה וכונה בסעיף 5 לתביעה "הלנת שכר לא קיבלתי משכורת + נסיעות עבודה". משנפסקו פיצויי הלנה, ורכיב התביעה שעניינו החזר הוצאות נסיעה לא נתבע בנפרד ומפורש, אין מקום לפסקו.

ניתן היום, כ"א כסלו תשע"ו, (03 דצמבר 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם בדואר רשום .