הדפסה

סולימני ואח' נ' ק'צקה ואח'

בפני כב' השופטת אנה שניידר

התובעים/הנתבעים שכנגד

  1. אורן סולימני
  2. אושרת סולימני

נגד

הנתבעים/התובעים שכנגד

  1. נפתלי ק'צקה
  2. לאה קצ'קא

פסק דין

הרקע

1. דירותיהם של התובעים/הנתבעים שכנגד (להלן – סולימאני) ושל הנתבעים/התובעים שכנגד (להלן – קצ'קא) נמצאות בבניין ברחוב הגומא 452 בשכונת גילה בירושלים, כאשר דירת סולימאני ממוקמת מתחת לדירת קצ'קא.
רצפת הדירה של קצ'קא מהווה את התקרה של דירת סולימאני.

יצוין , כי סולימאני מתגוררים בדירתם משנת 2008, ואילו קצ'קא נוהגים להשכיר את דירתם ומתגוררים במקום אחר.

2. עניינה של התביעה שלפנינו, שהוגשה על ידי סולימאני בחודש יוני 2011, נזקי רטיבות בדירתם כתוצאה מנזילת מים מדירת קצ'קא, ועניינה של התביעה שכנגד , שהוגשה בחודש פברואר 2012 – הפסד דמי שכירות עקב התנהלותו של סולי מאני כלפי שהדיירים של קצ'קא.

3. הואיל ובנזקי רטיבות עסקינן – בדיון שהתקיים ביום 7.5.12 בפני כב' השופטת דורית פיינשטיין מונה מומחה מטעם בית המשפט, מר עמירם גוטמן (להלן – המומחה).

חוות הדעת של המומחה ניתנה ביום 10.9.12, ובה נקבע כי דליפה מצנרת מים בדירת קצ'קא (אשר בה הודה קצ'קא) תוקנה בהצלחה לפני זמן רב, ובמועד ביקורו בדירה היו המקומות עליהם הצביע סולימאני יבשים לחלוטין, ואין בהם כל נזקי צבע ו/או טיח המעידים על בעיות רטיבות בעבר.

המומחה ציין, בעמ' 9 לחוות דעתו:

"יתכן כי מדובר באירוע/אירועים בודדים שהתרחשו בשל סתימת ניקוז במרפסת של הנתבע".

התביעה

4. במסגרת כתב התביעה דרשו סולימאני סכום של 36,284 ₪ המורכב כדלקמן:

15,000 ₪ - עוגמת נפש בשל הפגיעה באיכות חיים;
4,000 ₪ - תיקונים שנעשו בעבר בהתאם לקבלה שצורפה לכתב התביעה;
17,284 ₪ - הצעת מחיר לתיקון הנזקים הקיימים שצורפה לכתב התביעה.

עם זאת, הואיל והמומחה העריך את תיקון נזקי הצבע , המפורטים בסעיף 1.2 (עמ' 8) ובסעיף 2 (עמ' 10) לחוות דעתו , בסכום של 1,000 ₪ לערך בתוספת מע"מ – צמצמו סולימאני ב מסגרת סיכומיהם את סכום התביעה והעמידו אותה על סך של 20,000 ₪ (ראה סעיפים 23 – 25 לסיכומי סולימאני ).

התביעה שכנגד

5. על פי כתב התביעה שכנגד, שהוגש על ידי קצ'קא ביום 8.2.12, סולימאני נוהגים באופן אובססיבי להטריד את הדיירים של קצ'קא בכל דרך אפשרית, וכתוצאה מכך שתי משפחות אשר שכרו את הדירה בין השנים 2009 – 2011 עזבו בטרם סיום חוזה השכירות.

קצ'קא טוענים, כי סולימאני סתמו את מערכת הניקוז וגרמו בכך הן נזק לעצמם והן לקצ'קא.

עוד נטען, כי במהלך שנת 2010 נכנס סולימאני לדירת קצ'קא מבלי לקבל רשות לכך מאת הדיירים שגרו בדירה, ועל דעת עצמו פתח חור ניקוז חדש במרפסת כדי שמים , אשר הצטברו שם כתוצאה מהסתימה שסולימאני גרמו לה , ייצאו החוצה.

6. במסגרת התביעה שכנגד, דורשים קצ'קא סכום של 55,000 ₪ המורכב כדלקמן:

45,000 ₪ - הפסד דמי שכירות במשך חצי שנה לפי סך של 3,750 ₪ לחודש;
10,000 ₪ - שכר טרחת עו"ד.

טענות סולימאני

7. סולימאני טוענים כי הנזילות החלו כשנה לאחר שרכשו את הדירה, דהיינו בשנת 2009, וזאת בעקבות פיצוצי צנרת, סתימות במערכת הניקוז, ותקלות אינסטלציה למיניהן בדירת קצ'קא, אותן לא הכחיש קצ'קא, וכי הנזילות פסקו רק בשנת 2011, כנראה בעקבות תיקונים שבוצעו על ידי קצ'קא לאחר שהוגשה נגדם התביעה.

8. לטענת סולימאני, משלא היו טענות מניחות את הדעת המסבירות את מחדלי קצ'קא - בחר קצ'קא להטיח בסולימאני האשמות חסרות ביסוס ושחר , כגון פגיעה בצנרת הבניין, סתימת חור מערכת הניקוז הפנימית של הבניין, מצב הגג , והקירות החיצוניים של הבניין מבלי שטענות אלה הוכחו .

9. לגבי התביעה שכנגד טוענים סולימאני , כי היא הוגשה באופן טקטי בעקבות הגשת התביעה נגד קצ'קא, ודינה להידחות בהעדר ביסוס מינימלי לנטען בה.

טענות קצ'קא

10. קצ'קא טוענים בסיכומיהם כי מרגע שרכשו סולימאני את דירתם בשנת 2008 , כבר פנו במכתב סחיטה למוכרי הדירה בטענות לגבי בעיות רטיבות, טענות שנדחו, ואשר נועדו לעזור לסולימאני במימון עלויות השיפוצים שביקשו לערוך בדירתם.

לטענתם, משלא עלה בידי סולימאני לסחוט את המוכרים – הפנו את טענותיהם כלפי קצ'קא.

11. לטענת קצ'קא, חוות דעתו של המומחה (ממנה בחרו סולימאני להתעלם ) משמיטה את הבסיס מתחת לתביעה.

12. אשר לתביעה שכנגד –קצ'קא מודים בסיכומיהם כי לא הובאו ראיות מטעמם כגון חוזה שכירות, אולם לטענתם, הואיל וסולימאני בחר שלא להתייחס לנושא זה כלל – על כן יש לראות את טענות קצ'קא כאילו לא נסתרו, ויש לקבל את התביעה שכנגד במלואה.

דיון והכרעה

13. לאחר עיון בכל טענות הצדדים ובחוות הדעת של המומחה – הגעתי למסקנה כי דינן של התביעה והתביעה שכנגד להידחות, מן הנימוקים שיפורטו להלן.

אשר לתביעה

14. משבחרו הצדדים שלא לחקור את המומחה על חוות דעתו, הרי שהיא שרירה וקיימת, על כל מרכיביה.

הואיל ומחוות הדעת של המומחה עולה כי גם אם היו בעבר נזילות מדירת קצ'קא , הן תוקנו בהצלחה (על חשבונו של קצ'קא), וכי במועד ביקורו של המומחה לא נתגלתה רטיבות בדירת סולימאני – נראה שדרישתם של סולימאני מתייחסת לתקופת העבר בלבד, ולא הוכחו על ידם התיאורים "הדרמ אטיים" בנוגע לרטיבות , ההצפות הנטענות, והנזקים , שהתרחשו, אם אכן התרחשו בהיקף הנטען , לפני שנת 2011.

הואיל והמומחה קבע כי עלות תיקוני הצבע בשל הרטיבות שהייתה בעבר מגיעה לסכום של כ - 1,000 ₪ בלבד, הרי שהתביעה המנופחת (גם לאחר שצומצמה מסכום של 36,284 ₪ לסכום של 20,000 ₪ "בלבד") מצביעה על ניסיון מצד סולימאני להתעשר שלא כדין על חשבונם של קצ'קא, ואל לו לבית המשפט לתת ידו לכך.

לפיכך, דין התביעה להידחות.

אשר לתביעה שכנגד

15. הואיל וכלל ידוע הוא כי "המוציא מחברו עליו הראיה", הרי שעל התובע לבסס את תביעתו באמצעות ראיות, גם אם הצד שכנגד בוחר שלא להתגונן.

בית המשפט אינו מקבל באופן אוטומטי תביעה בהעדר הגנה אם לא עולה מכתב התביעה, לפחות לכאורה, כי הורם הנטל המוטל על שכמו של התובע להוכחת תביעתו.

16. במקרה דנן, קצ'קא לא הרימו את הנטל המוטל עליהם לבסס את התביעה שכנגד, לא לעניין הסיבות שבעטיין עזבו הדיירים שלהם את הדירה לפני תום תקופת השכירות, ולא לעניין גובה דמי השכירות.

לפיכך, דין התביעה שכנגד להידחות.

סוף דבר

17. הן התביעה והן התביעה שכנגד – נדחות.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ב אייר תשע"ד, 12 מאי 2014, בהעדר הצדדים.