הדפסה

סולימאן נ' בנק הפועלים בע"מ

בפני כבוד ס' הנשיאה השופטת ש' וסרקרוג

מספר בקשה:5

המערער
סולימאן סולימאן, ת"ז XXXXXX964

נגד

המשיב
בנק הפועלים בע"מ, סניף שפרעם

בשם המערער: עו"ד נאסר חביב אלהה ועו"ד יעקוב חדאד
בשם המשיב: עו"ד יהונתן מוגל

פסק דין מוסכם

1. ביום 4/6/13 ניתנה הצעה על ידי בית המשפט.
המערער אישר את ההצעה וביקש ליתן לה תוקף של פסק דין.
לאותה הצעת פשרה ניתן של תוקף של פסק דין מותנה מבחינת ב"כ המשיב.

2. על פי הודעת ב"כ המשיב אשר נתקבלה לתיק בית המשפט ביום 9/6/13, הוגש וסומן נספח א', אני מורה כי פסק הדין המותנה יהיה לפסק דין מוסכם.

3. להלן נוסח פסק הדין המוסכם:
א. לסילוק מלא וסופי יועמד חובו של המערער- מבלי לפגוע בזכות המשיב להמשיך ולגבות את יתרת החוב מהחייבים האחרים – על סך של 40,000 ₪, נכון למועד מתן פסק הדין בערעור (להלן: הסכום המוסכם).
הסכום המוסכם ישולם לפי המפורט להלן:
(1) סכום העירבון שהופקד בערעור, אם הופקד, יועבר לידי המשיב באמצעות בא-כוחו על ידי מזכירות בית המשפט.
(2) יתרת הסכום המוסכם תשולם בשלושה תשלומים שווים, חודשיים ורצופים, לפי הפירוט הבא:
סך של 10,000 ₪ עד ליום 2/7/13;
סך של 10,000 ₪ עד ליום 2/8/13;
וסך של 10,000 ₪ עד ליום 2/9/13.
ב. יסולק הסכום המוסכם במועד המפורטים לעיל, יאופס חובו של המערער בספרי הבנק, ללא כל חיוב כספי נוסף.
ג. לא יסולק הסכום המוסכם במועדים המפורטים לעיל (ודי באי תשלום אחד מבין התשלומים שפורטו לעיל), כי אז יהא רשאי הבנק להמשיך ולגבות את מלוא החוב על פי פסק הדין שניתן על ידי הערכאה הדיונית (פסק דין בתיק תא"ק 40429-07-11 שניתן ביום 10/10/12 ע"י כב' הרשם נדים מוראני, בבית משפט השלום בקריות).
במקרה כזה, ייווסף לסכום החוב הכולל הוצאות משפט בערעור סכום נוסף נכון למועד מתן פסק הדין בערעור בסך של 15,000 ₪.

4. אני מורה למזכירות בית המשפט להעביר את העירבון בסך של 10,000 ₪ אשר הופקד בקופת בית המשפט, אם הופקד, לידי המשיב באמצעות בא-כוחו.

5. הדיון שנקבע ליום 11/6/13 שעה 13:00, בטל.

המזכירות תמציא עותק פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, א' תמוז תשע"ג, 09 יוני 2013, בהעדר הצדדים.