הדפסה

סולומון נ' דברת רעננה בע"מ

22 אוקטובר 2015

לפני כב' השופטת רוית צדיק
נציגת ציבור עובדים גב' נילי מאיר
נציגת ציבור מעסיקים גב' שרה חורש

התובע
מנחם סולומון

-

הנתבעת
דברת רעננה בע"מ

התובע ע"י ב"כ עו"ד חן ימין כהן
נציג הנתבעת מר חיים דוברת

פסק דין

1. בדיון אשר התקיים בפנינו ביום 21.10.15 , הסמיכונו הצדדים לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד – 1984 , בפסק דין לא מנומק בגבולות הנעים בין 4,000 ₪ לבין 12,000ש"ח.

2. לאחר ששמענו את עיקרי טענות הצדדים כפי שבאו לידי ביטוי בכתבי הטענות מטעמם, לרבות עדות התובע ועדות נציג הנתבעת , אנו פוסקות לטובת התובע בגין כלל רכיבי תביעתו סכום כולל וסופי של 9,000 ₪.

3. הסכו ם דלעיל ישולמו לתובע באמצעות בא כוחו עד ליום 23.11.15, שאם לא כן יישאו הפרשי ריבית והצמדה ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל

ניתן והודע היום ט' חשוון תשע"ו, 22/10/2015 בהעדר הנוכחים.

נציגת ציבור עובדים
גב' נילי מאיר

רוית צדיק, שופטת
אב"ד

נציגת ציבור מעסיקים
גב' שרה חורש