הדפסה

סוכובולסקי ואח' נ' בן אברהם ואח'

בעניין:

חברת תומר אלקנה בע"מ

  1. סיגל אהרון סכובולסקי
  2. אבשלום אדם
  3. יוסף טדג'י
  4. מיכל צפריר
  5. דני צפריר
  6. מרים צפריר
  7. צבי פורת
  8. רבקה צפריר
  9. אפרת ברינברג

כולם ע"י ב"כ עו"ד יצחק שמלה המבקשים

נגד

1. יצחק בן אברהם
ע"י ב"כ עו"ד רפי שפטר
2. יורשי המנוח חנוך קליין ז"ל
ע"י ב"כ עו"ד דוד אמסל
3. המינהל האזרחי – איו"ש
ע"י ב"כ עו"ד מוריה צ'רקה (פ"מ י-ם, אזרחי) המשיבים

פסק דין

1. פסק דין זה ניתן לאחר דחיית ערעור בוררות שהגיש המשיב 1, אשר בקשר אליו הסכים כי "אם יידחה ערעור הבוררות של המשיב 1, תתקבל התובענה נגדו ללא צורך בהליכים כאן" (ראו ההחלטה מ-30.10.14 ומה שבעקבותיה).

2. בהמשך למצוין לעיל ומשנדחה אותו ערעור, יש מקום ליתן פסק דין בהתאם לכל שנכלל בתובענה וטענות המשיב 1 אינן מצדיקות מתן פסק דין מוגבל או מסויג.

3. אשר על כן ובהמשך לפסק הדין החלקי מ-24.6.14 בעניינו של המשיב 2 ולהודעת המשיב 3 מ-26.3.14, ניתן פסק דין בהתאם למבוקש בתובענה, המצהיר כי אין למשיב 1 כל מעמד בחברת תומר אלקנה בע"מ (להלן: החברה) והמורה למשיב 3 לרשום בספריו כי המבקש 2 ומר משה צפריר (ת.ז. XXXXXX062) נבחרו כדין והם מנהלי החברה לכל דבר ועניין וכי כתובת החברה היא רח' יהלום 17, ת.ד. 33 , שערי תקוה.
4. בשולי פסק הדין אציין כי מה שהגיש המשיב 1 לאחר התשובה שהגישו המבקשים בעקבות ההחלטה מ-22.1.15 הוגש ללא רשות וגרר מהלכים מיותרים.

5. המשיב 1 ישלם למבקשים – עבור כל הקשור בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד – סכום כולל של 10,000 ש"ח.

ניתן בהעדר הצדדים היום, ו' בשבט תשע"ה, 26 בינואר 2015.

רפאל יעקובי, שופט