הדפסה

סויסה נ' בן חמו

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

תובעים

דוד סויסה

נגד

נתבעים

דוד בן חמו

החלטה

לאור הסכמת הצדדים, והפער בין חוות הדעת, מצאתי לנכון לדחות את דיון קדם המשפט ליום 17.9.2015, בשעה 15:00, וכן למנות מומחה רפואי בתחום ה אורתופדיה מטעם בית המשפט.
ניתנות בזה ההוראות הבאות:-
אני מורה על מינויו של ד"ר אגסי מוריס, מנהל היחידה לכירורגית כף ביד בבית החולים אסף הרופא.
לעניין המינוי, כתובתו למען מכתבים- רח' ים המלח 55, גני תקווה. מיקוד- 55900, ת.ד. 4568.
כתובתו לצורך בדיקה- רח' הכרמל 20 (מרכז הבמה), גני תקווה. טל': 03-XXXX559.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע, ובמיוחד יתייחס לעניינים הבאים:-
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, מה שיעור הנכות.
קשר סיבתי שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים.
המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

שכר טרחתו של המומחה
שכרו הכולל של המומחה לצורך הוצאת חוות הדעת, לא יעלה על 6,000 ₪, כולל מע"מ.
לאחר עיון בחומר הרפואי ובמסמכים שהוצגו, אני קובע, כי בשלב זה יישאו הצדדים בשכר המומחה בחלקים שווים.
הצדדים ישלמו את שכר המומחה, ישירות למומחה, ולא באמצעות קופת בית המשפט.
הצדדים יפנו למומחה מיוזמתם, לקבלת חשבון לתשלום שכרו, ויפרעו את שכרו, בתוך 30 ימים מהיום, כאשר בתום המועד ימציאו אסמכתא לתיק ביהמ"ש, להוכחת הפירעון.
המומחה לא יוציא את חוות דעתו בטרם ישולם לו שכרו ישירות על ידי הצדדים.
קובע תזכורת פנימית לעוד 45 ימים לצורך קבלת אסמכתא להוכחת פירעון שכר המומחה.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין, בתוך 60 יום מהיום.

שאלות הבהרה
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.

תחשיבי נזק
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד 30 יום לאחר קבלת חוות הדעת.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד 15 ימים לאחר לאחר קבלת תחשיב הנזק מטעם התובע.
תחשיבי הנזק יוגבלו ל- 4 עמודים, ויוגשו בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לרבות תלושי שכר (4 חודשים לפני התאונה ברצף עד חלוף 4 חודשים לאחר חזרה לעבודה) נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י ביטוח לאומי וחוות דעת אקטואריות ( ככול שמי מבעלי הדין מתכוון להסתמך על חוות דעת אקטוארית במהלך ניהול התיק).

פגרות בתי המשפט הינן במניין הימים שנקבעו בהחלטה זו, ואין בהן כדי להאריך את המועדים.

מעקב ועיון
קובע תזכורת פנימית ליום 1.8.2015 לצורך עיון בחוות הדעת הרפואית, בתחשיבי הנזק, או בהודעה שתוגש ע"י הצדדים, בדבר התקדמות ההליכים.
מזכירות ביהמ"ש תשלח למומחה ולבעלי הדין עותק ההחלטה, בדואר רשום בצירוף אישור מסירה.

ניתנה היום, י"ג סיוון תשע"ה, 31 מאי 2015, בהעדר הצדדים.

משה הולצמן, שופט