הדפסה

סוויסה נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ

בפני
כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר

התובע:

אלון סוויסה
ע"י ב"כ עו"ד שרה אילוז-ספיבק

נגד

הנתבעת:

מגדל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מיכה צופין

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 12.2.2013 ונוכח הפער בין חוות הדעת שהגישו הצדדים, אני ממנה בזאת את ד"ר חורב יוחנן כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה. פרטי המומחה: רחוב זבוטינסקי 3 רעננה; טלפון 09-XXXX381; פקס 09-XXXX394.
המומחה יבדוק את התובע בתוך 30 ימים מהיום, ויחווה דעתו בשאלת הנכות הנטענת בחוות הדעת מטעם התביעה בעקבות התאונה מיום 18.12.2009. המומחה יגיש חוות דעתו תוך 45 ימים לצדדים ולביהמ"ש.
המומחה רשאי בכל עת לבקש מבית המשפט הוראות לענין מילוי תפקידו, ככל שיתעורר צורך בכך.
התובע ישתף פעולה בבדיקתו ע"י המומחה. הצדדים ימסרו למומחה כל חומר רפואי שבידיהם, לרבות חוות הדעת שהוגשו לתיק ביהמ"ש (חוו"ד של ד"ר דרור משה מטעם התובע ; חוו"ד של ד"ר שמואל איתי מטעם הנתבע ת). המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך חוות דעתו.
בשכ"ט המומחה ישאו הצדדים, בשלב זה, בחלקים שווים.
מובהר כי אין מדובר במומחה מכריע.
הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בתוך 15 ימים מיום קבלת חוות דעתו של המומחה, והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 יום נוספים.
הצדדים יגישו תחשיבי נזק לאחר קבלת חוות הדעת של מומחה ביהמ"ש באופן הבא:
   התובע - בתוך 30 ימים, ממועד קבלת חוות הדעת;
   הנתבעת - בתוך 30 ימים נוספים.
ימי פגרה - במנין.
למען הסדר הטוב, המומחה יודיע לבית המשפט בתוך 7 ימים מקבלת החלטה זו אם קיימת מניעה כלשהי מבחינתו לחוות את דעתו כאמור; בהיעדר הודעה במועד יראוהו כמסכים ליטול על עצמו את התפקיד, וביהמ"ש מודה לו מראש על סיועו.
המזכירות תעקב אחר קבלת חוו"ד מומחה בימ"ש ותחשיבי הנזק ותעביר לעיוני לצורך הנחת הצעה כתובה בפני הצדדים לסיום הסכסוך בדרכי שלום.

 המזכירות תמציא לצדדים עותק מהחלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.
ניתנה היום, ג' אדר תשע"ג, 13 פברואר 2013, בלשכתי, בהעדר הצדדים.