הדפסה

סוויסה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

בפני
כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר

התובע:

אלון סוויסה
ע"י ב"כ עו"ד שרה אילוז-ספיבק

נגד

הנתבעת:

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד נועה עזרא-זיסמן

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 12.9.2012 ונוכח הפער בין חוות הדעת שהגישו הצדדים, אני ממנה בזאת את ד"ר יצחק קורן כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה. פרטי המומחה: רחוב שדרות בן ציון 10, תל אביב; טלפון 03-XXXX040; פקס 09-XXXX620.
המומחה יבדוק את התובע בתוך 45 ימים מהיום, ויחווה דעתו בשאלת הנכות הנטענת בחוות הדעת מטעם התביעה בעקבות התאונה מיום 18.12.2009. המומחה יגיש חוות דעתו תוך 60 ימים לצדדים ולביהמ"ש.
המומחה רשאי בכל עת לבקש מבית המשפט הוראות לענין מילוי תפקידו, ככל שיתעורר צורך בכך.
התובע ישתף פעולה בבדיקתו ע"י המומחה. הצדדים ימסרו למומחה כל חומר רפואי שבידיהם, לרבות חוות הדעת שהוגשו לתיק ביהמ"ש (חוו"ד של ד"ר דרור משה מטעם התובע ; חוו"ד של ד"ר מנחם יצחקי מ טעם הנתבעת). המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך חוות דעתו.
בשכ"ט המומחה ישאו הצדדים, בשלב זה, בחלקים שווים.
מובהר כי אין מדובר במומחה מכריע.
הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בתוך 15 ימים מיום קבלת חוות דעתו של המומחה, והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 יום נוספים.
הצדדים יגישו תחשיבי נזק לאחר קבלת חוות הדעת של מומחה ביהמ"ש באופן הבא:
   התובע – עד 30 ימים לפני מועד הדיון;
   הנתבעת – עד 7 ימים לפני מועד הדיון.
ימי פגרה - במנין.
למען הסדר הטוב, המומחה יודיע לבית המשפט בתוך 7 ימים מקבלת החלטה זו אם קיימת מניעה כלשהי מבחינתו לחוות את דעתו כאמור; בהיעדר הודעה במועד יראוהו כמסכים ליטול על עצמו את התפקיד, וביהמ"ש מודה לו מראש על סיועו.
הדיון הקבוע ליום 18.10.2012 יתבטל. הצדדים מוזמנים בזאת לדיון ביום 3.3.2013 בשעה 09:15. התובע יתייצב לדיון.
המזכירות תעקב אחר קבלת חוו"ד מומחה בימ"ש ותחשיבי הנזק .

   המזכירות תמציא לצדדים עותק מהחלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.
ניתנה היום, ד' תשרי תשע"ג, 20 ספטמבר 2012 , בלשכתי, בהעדר הצדדים.