הדפסה

סואעד נ' המוסד לביטוח לאומי

10 דצמבר 2013

לפני:

כב' הסגנית נשיא איטה קציר

המערערת
גזאלה סואעד, ת"ז XXXX225
ע"י ב"כ: עו"ד אבראהים גנטוס
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אילן גולדנברג

פסק דין

1. זהו ערעור לפי סעיף 213 ל חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 על החלטת ועדה לעררים לקביעת דרגת אי כושר בענף נכות כללית מיום 24.7.2012, שקבעה כי המערערת לא איבדה מעל 50% מכושרה לתפקד במשק הבית.

2. טענות המערערת:
א. הוועדה לא נתנה משקל ראוי לחוות-הדעת של ד"ר עוזי נווה. הגם שחוות הדעת מתייחסת ברובה ליכולתה של המערערת לעבוד מחוץ לבית, הרי משעבודתה של המערערת במשך השנים היתה בעבודות ניקיון הרי שחוות-הדעת רלוונטית גם לגבי עבודות שיש לבצען במשק הבית.
ב. הוועדה הגיעה למסקנות על יסוד קביעתה כי המערערת נכנסת לחדר הבדיקה בכוחת עצמה, בעוד קביעה זו נוגדת את המצב העובדתי לפיו המערערת סובלת מנפילות ובעוד אין בקביעה זו כדי להשליך על כושרה לתפקד במשק הבית.
ג. אין התאמה בין אחוזי הנכות הרפואית (בשיעור 59%) לבין קביעת הוועדה באשר לנכות התפקודית.

3. מנגד טען המשיב כי לא נפל פגם משפטי בהחלטת הועדה, שנתנה החלטה מנומקת, העולה בקנה אחד עם המלצות הרופא המוסמך.
לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:

4. עיון בפרוטוקול מעלה כי הועדה התכנסה ביום 6.8.13, הקשיבה ורשמה את תלונות המערערת בפניה. הוועדה ציינה מהם הליקויים הרפואיים מהם סובלת המערערת ושיעור הנכות הרפואית שנקבע בגין כל אחד מהליקויים. הועדה ציינה כי עיון במסמכים הרפואיים מעלה כי מדובר במספר ליקויים "כולם בחומרה קלה עד בינונית". הוועדה ציינה כי "בהתייחסות לליקויים שהם בחומרה קלה-ביניונית, הפרעות קצב ואנמיה בנוסף לליקויים האחרים שכולם בדרגה קלה לא מגבילים אותה בתפקוד שוטף במשק הבית למעט בעבודות המאוד קשות הדורשות הרמת חפצים כבדים. יש לציין שהוועדה לקחה בחשבון את כל הליקויים, חומרתם והשפעתם המצטברת ובדעה שיכולה לבצע עבודות בישול, ניקיון למעט תריסים והזזת דברים כבדים, טיפול בכביסה, סידור הבית".

5. מהפרוטוקול עולה אם כן כי הוועדה לא הסתמכה בהחלטתה רק על הממצא בדבר כניסה בכוחות עצמה ובתמיכה קלה לחדר הבדיקה. ההחלטה מבוססת בעיקרה על שיעורי הנכות שנקבעו בגין הליקויים השונים והשפעתם על היכולת לתפקד במשק הבית. לפיכך – דין טענות המערערת בעניין זה להידחות.

6. כן לא מצאתי פגם בהתייחסות הוועדה לחוות-הדע של ד"ר נווה בהתחשב בכך כי חוות-דעתו מיום 29.7.13 מתייחסת לכושרה של המערערת לעבוד מחוץ לביתה ולהשתכר, בעוד המערערת נבדקה על-ידי הוועדה כעקרת בית.

7. משהוועדה התייחסה לפגימות השונות, העריכה את מידת השפעתן על כושרה של המערערת לתפקד במשק הבית, ולא נמצאה אי התאמה כלשהיא בין ממצאי הועדה למסקנות אליהן הגיע ה, והמסקנות אף תואמות את המלצת הרופא המוסמך – לא ניתן לומר כי קיימת שאלה של חוק המצדיקה את התערבות בית הדין.

8. בהעדר פגם משפטי – הערעור נדחה בזאת.

9. אין צו להוצאות.

10. הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.

ניתן היום, ז' טבת תשע"ד, (10 דצמבר 2013), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .