הדפסה

ס"ע 54493-08-10 בירון נ' עיריית טירת הכרמל ואח'

בית דין אזורי לעבודה בחיפה

ס"ע 54493-08-10 בירון נ' עיריית טירת הכרמל ואח'
ס"ע 54513-08-10 בכר נ' עיריית טירת הכרמל ואח'
ס"ע 54526-08-10 גלזברג ואח' נ' עיריית טירת הכרמל ואח'
ס"ע 54542-08-10 לוגסי נ' עיריית טירת הכרמל ואח'
ס"ע 54567-08-10 יונה נ' עיריית טירת הכרמל ואח'
תיק חיצוני:

מספר בקשה:19
בפני
כב' השופט נוהאד חסן

התובעיםים

רותי בירון ואח'

נגד

הנתבעות

  1. עיריית טירת הכרמל
  2. חברת מוסדות חינוך ותרבות בטירת הכרמל בעמ

החלטה

1. באי כח בעלי הדין ישלימו ביניהם את הליכי הגילוי והעיון במסמכים, וזאת באופן הדדי, תוך 30 יום מהיום.

2. בעלי הדין יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים.

3. ב"כ התובעים תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, תוך 60 יום מהיום.
עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ הנתבעות וזאת במסירה אישית, תוך אותו פרק זמן.

4. ב"כ הנתבעות יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, תוך 30 יום מיום קבלת התצהירים מטעם ב"כ התובעים.
עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ התובעים וזאת במסירה אישית, תוך אותו פרק זמן.

5. בעלי הדין יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים כי יהיו בפני בית הדין,שאם לא כן,לא יורשו להביא מסמך שלא צורף בעת הדיון ,אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד,אלא באישורו של בית הדין.

6. לא הוגשו תצהירי התובעים במועד, תימחק התובעיםנה על הסף, עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1992. לא הוגשו תצהירי הנתבעות במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת ב"כ הנתבעות להביא ראיות.

7. על המצהירים להתייצב לחקירה נגדית על תצהיריהם במועד ההוכחות שייקבע, ועל בעלי הדין לדאוג לכך, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד בכתב כי אין בדעתו לחקור את העד של הצד שכנגד, ובמקרה זה תצהירו של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.

8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד ,בד בבד עם הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמו,בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד שיקבע,כאשר בבקשה יפורטו נסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד,הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך של תצהיר,ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן.

9. ימי פגרה יובאו במניין הימים לצורך החלטתי זו.

10. התיקים יובאו למעקב תצהירי התובעים ביום 11.7.12.

ניתנה היום, כ"ד אדר תשע"ב, 18 מרץ 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2