הדפסה

ס"ע 50358-05-11 ניצייב נ' מלון נופש מוריה אילת בע"מ

בית דין אזורי לעבודה בבאר-שבע

ס"ע 50358-05-11 ניצייב נ' מלון נופש מוריה אילת בע"מ

תיק חיצוני:

מספר בקשה:2
בפני
כבוד השופט יוסף יוספי

התובע
ודים ניצייב
ע"י ב"כ עוה"ד: בצלאל פדידה

נגד

הנתבעת
מלון נופש מוריה אילת בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד: מיכאל איילון

החלטה

1. הצדדים יגישו עדויות ראשיות בתצהירים . התצהירים יוגשו לבית הדין ועם העתק ישירות לצד שכנגד.

2. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שעלו, ותצהירי הנתבעת יתייחסו גם לכל אחת מהעובדות שהעלה התובע בתצהיריו.

3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני בית הדין .

4. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט בתחום ידיעתו האישית, יראו אותו כמודה בפרט שמסר לבית הדין בעל הדין שכנגד בעניין שבנדון , ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

בעל דין שלא צירף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני בית הדין בעת הדיון, למעט בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד ועפ"י רשות מאת בית - הדין .

5. תצהירי הצדדים יוגשו כדלקמן :

התובע יגיש תצהירי עדות ראשית על צירופיהם, לבית הדין וישירות לצד שכנגד תוך 30 ימים מיום 15.4.12 (ימי פגרה יבואו במניין).

הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית על צירופיהם, לבית הדין וישירות לצד שכנגד תוך 30 ימים מיום המצאת תצהירי התובע לידיה, ולא יאוחר מיום 13.5.12.

6. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע יהא בית הדין רשאי לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה ו/או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בעל פה לבית הדין ביום הדיון ו/או ליתן החלטה הרואה באותו צד כמי שלא התייצב לדיון .

7. במועד שנקבע לדיון להוכחות ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור עד מסויים .

8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים , יגיש אותו צד לבית הדין במעמד מסירת תצהירי עדות ראשית מטעמו בקשה להזמנת העד אשר תצהירו לא הוגש .
בבקשה יפורטו נסיונות בעל הדין ובא כוחו לקבל תצהיר מהעד , הסיבות שבעטיין מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר , והעניין עליו נדרש העד להעיד . לתמיכת טענותיו של בעל דין בנושא זה יצורף לבקשה תצהירו של אותו בעל דין .

ככל שייעתר בית הדין לבקשה להזמנת העד, ידאג הצד המבקש לבקש את הזמנת העד באמצעות מזכירות בית הדין.

9. המזכירות תקבע את התיק להוכחות בפני מותב באילת.

הצדדים יתייצבו על עדיהם במגמה לסיים את מסכת הראיות באותה ישיבה , דבר אשר אפשרי לאור המסכת העובדתית .

ניתנה היום, י"ז אדר תשע"ב, 11 מרץ 2012, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 3