הדפסה

ס"ע 24177-11-10 כהן נ' עידו יזמות עסקית בע"מ ואח'

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

ס"ע 24177-11-10 כהן נ' עידו יזמות עסקית בע"מ ואח'

בפני
כב' השופטת אורית יעקבס

התובע

דוד כהן
ע"י ב"כ עוה"ד אבי סגל ואח'

נגד

הנתבעים

1.תמר עידו יזמות עסקית בע"מ
2.משה כהן
3.משה כהן - קפיטריות היכל המשפט בע"מ
4.כהן את רוטמן בע"מ
כולם ע"י בא כוחם עוה"ד ברק לסרי

החלטה

1. האם יש מקום להעביר את תביעתו של התובע לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, כדי לקיים סמכות מקומית ? זו השאלה בה יש להכריע במסגרת החלטה זו.

2. במסגרת דיון מוקדם שהתקיים לפניי ביום 14/7/11, נדונה, שוב, טענת חוסר הסמכות המקומית שהעלו הנתבעים בכתב הגנתם, טענה אשר ביחס אליה ניתנה "החלטת ביניים" ביום 3/3/11.

3. רקע

התביעה העומדת בבסיס בקשת הנתבעים היא תביעתו של התובע אשר עבד אצל הנתבעים כמפורט להלן:
מתאריך 15/1/05 עד תאריך 31/12/07 - אצל נתבעת מס' 1, בחיפה.
מתאריך 1/1/08 עד תאריך 31/12/09 - אצל נתבעת מס' 4, בחיפה.
מתאריך 1/1/10 עד תאריך 30/4/10 - אצל נתבעת מס' 3, בחיפה.
מתאריך 1/5/10 עד תאריך 8/7/10 - אצל נתבעת מס' 1, ביוקנעם.

התובע ביקש לחייב את הנתבעים לשלם לו סכום של 41,180 ₪ בגין פיצויי פיטורים; סכום של 7,100 ₪ בגין אי מתן הודעה מוקדמת; סכום של 13,845 ₪ בגין פידיון חופשה שנתית; סכום של 16,748 ₪ בגין דמי הבראה ועוד סכום, לפי שיקול דעת בית הדין, בגין פיטורים שלא כדין.

4. אין מחלוקת בין הצדדים באשר לכך שמתוך 65 חודשי עבודתו של התובע אצל הנתבעים או אצל מי מהם, הוא עבד 63 חודשים בחיפה ורק שניים ביוקנעם (המצויה בתחום סמכותו המקומית של בית הדין זה).
אחת הנקודות השנויות במחלוקת היא האם היתה בכלל רציפות בין עבודתו של התובע במקום העבודה הלפני אחרון (שעדיין היה בחיפה) לבין מקום עבודתו האחרון (שהיה, כאמור, למשך חודשיים, ביוקנעם).
בנקודה זו יצויין כי במהלך הדיון המוקדם הועלה קושי שעשוי להתעורר מקום שטענת הסמכות המקומית שהעלו הנתבעים תתקבל ומקום שימצאו עצמם הצדדים בבית הדין האיזורי לעבודה כשהם חוסים תחת ההגדרה של "לא יעבירנו עוד" - והיא העובדה שבתקופה מסויימת הפעילו הנתבעים או מי מהם את הקפיטריה בהיכל המשפט בחיפה.
בענין זה הבהירו הנתבעים כי מדובר בתקופה שהסתיימה בשנת 2007 ושממילא מאז מונו שופטים נוספים לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה ולכן גם מטעם זה סוגיה זו לא צריכה להשפיע על התוצאה המשפטית הנכונה.

5. דיון והכרעה

תביעת התובע נכנסת למסגרת סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה תשכ"ט - 1969 על כן, על פי תקנה 3(א)(1) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991, מקום השיפוט בה יהיה "בית הדין האיזורי אשר באיזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד שהיא העבודה נשוא התובענה או שבאיזור שיפוטו בוצעה העבודה".

בהתאם לפסיקה מה שמכריע לענין מקום השיפוט הוא המקום בו בוצעה עיקר העבודה או חלק משמעותי ממנה ולא חלק קטן ממנה (דב"ע נה/106-3, שילוח חברה לביטוח בע"מ - יוסף אנייס פד"ע כ"ח 237). מאחר ובמקרה שלפניי, החלק המשמעותי ביותר של עבודת התובע בוצע בחיפה (63 חודשים מתוך 65 חודשים, כאמור לעיל) הרי שלבית הדין האזורי לעבודה בחיפה הסמכות המקומית לדון בתביעה ולפיכך יש להורות על העברתה לבית דין זה.

בהתייחס לקושי ו/או לקושי הלכאורי שהועלה הרי שבהתאם להחלטה שניתנה בבש"א 52/08 ע"י כבוד נשיא בית הדין הארצי לעבודה (כתוארו אז) השופט סטיב אדלר, נקבע כי "הוראת סעיף 79(ב) לחוק קובעת כי 'בית המשפט או בית הדין שאליו הועבר ענין כאמור, לא יעבירנו עוד'. אולם העברת דיון על ידי נשיא בית הדין הארצי מתוקף סמכותו הקבועה בסעיף 78 לחוק, אינה כפופה להוראת סעיף 79(ב) לחוק והסייג שבסעיף זה אינו חל עליה (ראו:בש"א 4666/02 גוכלר נ' עיזבון המנוח אזאוילוס פד"י נו(6) 817; ב"ש 190/75 עטאר נ' אלקטאוי ל(1) 653)" מכאן שככל שימצא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה כי אין מותב אשר יכול לדון בתביעת התובע בשל כך שעבד תקופה מסויימת בהיכל המשפט בחיפה, לא תהיה מניעה להעביר את ההכרעה בשאלת זהות בית הדין שידון בתביעה, לכבוד נשיאת בית הדין הארצי הנוכחית.

6. לסיכום

לנוכח כל האמור לעיל הריני מורה על העברת התיק לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, אשר לו נתונה הסמכות המקומית לדון בו.

7. את סוגיית ההוצאות אני מותירה לשיקול דעתו של המותב שיכריע בתביעה.

ניתנה היום, י"ז בתמוז תשע"א, 19 יולי 2011, בהעדר הצדדים.

אורית יעקבס, שופטת

1 מתוך 3