הדפסה

ס"ע 16625-10-10 נגר נ' מוקד מודיעין אזרחי בע"מ

בית דין אזורי לעבודה בירושלים
ס"ע 16625-10-10 נגר נ' מוקד מודיעין אזרחי בע"מ

07 יולי 2011

בפני כב' הרשם כאמל אבו קאעוד
התובע
אבשלום נגר

נגד

הנתבעת
מוקד מודיעין אזרחי בע"מ

<#2#>
נוכחים:
התובע וב"כ עו"ד ויקטוריה קרן
ב"כ הנתבעת: עו"ד תומר גרוסמן
נציגת הנתבעת נטלי נבון

פרוטוקול

ב"כ הצדדים: אנחנו מבקשים שהות על מנת לנהל מו"מ בנסיון לסיים את התיק מחוץ לכותלי בית הדין. יחד עם זאת נבקש לקדם את התיק בפלוגתאות ומוסכמות.

ב"כ התובעת לשאלת בית הדין: אני מוותרת על רכיב דמי כביסה ותוספת משפחה.
מוסכמות:

 1. התובע החל עבודתו אצל הנתבעת ביום 10.8.06 וממשיך לעבוד.
 2. התובע מאבטח במוסדות חינוך בביתר עלית.
 3. שכרו השעתי של התובע עמד על 21.22 שקלים.
 4. על יחסי העבודה בין הצדדים חל ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה.
 5. התובע חתום על חוזה עבודה נספח א' לכתב ההגנה.
 6. הנתבעת החלה להפריש לתובע לפנסיה החל מחודש 12/07.
 7. משכרו של התובע נוכו 100 שקלים עבור פקדון ציוד.
 8. התובע זכאי לנצל חופשה שנתית על פי חוק.

פלוגתאות:

 1. האם זכאי התובע להפרשי דמי הבראה בגין כל תקופת עבודתו. ככל שכן באיזה שיעור.
 2. האם זכאי התובע להפרשים בגין דמי חגים. ככל שכן באיזה שיעור. בעניין זה לטענת הנתבעת התובע קיבל דמי חגים וממשיך לקבל במהלך תקופת עבודתו.
 3. מה היקף משרתו של התובע.
 4. מה גובה הפיצוי בגין העדר הפרשה לפנסיה המגיעה לתובע.
 5. האם זכאי התובע לתשלום בגין שעות נוספות גלובליות בגובה 9 אחוז. בעניין זה לטענת הנתבעת התובע לא עבד שעות נוספות למעט חודש שבו שולם לו גמול בגין שעות נוספות.
 6. האם שולם לתובע שכר בגין קורס ההכשרה אשר ארך שלושה ימים בתחילת עבודתו. ככל שלא שולם, מה גובה השכר המגיע לו בגין רכיב זה.

ב"כ הנתבעת: לא ידוע לי כרגע אם שילמנו את הסכום או לא, אבדוק ואודיע לביה"ד.
7. האם זכאי התובע להפרשי שכר בגין ימי רענון. ככל שכן, באיזה שיעור.
8. האם זכאי התובע להחזר הוצאות נסיעה. ככל שכן באיזה שיעור.

ב"כ הנתבעת: הגם שבכתב ההגנה טענו כי התובע קיבל החזר בגין הוצאות נסיעה, אבקש לבדוק זאת ולהודיע לביה"ד.
9. האם זכאי התובע להפרשי שכר בגין חודשי הקיץ. ככל שכן באיזה שיעור.
ב"כ הנתבעת: אבקש לבדוק עניין זה ואודיע לביה"ד.
10. האם נוכו משכרו של התובע כספים שלא כדין. ככל שכן, באיזה שיעור. לעניין זה לטענת הנתבעת שכרו של התובע נוכה רק בגין פקדון ציוד, ואין לתובע זכות לקבל פקדון זה חזרה, בטרם יסתיימו יחסי עובד מעביד.
11. האם זכאי התובע לתוספת ותק. ככל שכן, באיזה שיעור.

<#3#>
החלטה

 1. הנתבעת תודיע לביה"ד בתוך 30 ימים את עמדתה לגבי הרכיבים שעניינם שכר בחודשי הקיץ, החזר הוצאות נסיעה וקורס ההכשרה בתחילת העבודה.
 2. הצדדים ינהלו מו"מ במהלך פגרת בתי המשפט בנסיון להגיע להסכמה על פי המתווה שדובר עליו היום בדיון.
 3. הצדדים יעדכנו את ביה"ד בתוצאות המו"מ עד ליום 15.9.11 ותינתן החלטה לגבי המשך ההליכים.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ה' תמוז תשע"א, 07/07/2011 במעמד הנוכחים.

כאמל אבו קאעוד, רשם

1

3