הדפסה

ס"ע 11410/09

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו
ס"ע 11410/09
תל"א 6940/09

08 ספטמבר 2011

בפני כב' השופטת רוית צדיק
נ.צ. – עו"ד אירית אינהורן נחמני (עו')
נ.צ. – מר יוסף שוורץ (מע')
התובע:
משה קלברט
ע"י ב"כ עו"ד חיים כהן

נגד

הנתבעת:
נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אורית כזום

<#2#>
נוכחים:
התובע וב"כ.
עדי התובע – מר אריה קרפ, מר דוד סופר, וגב' לימור קלברט.
ב"כ הנתבעת. מר דוד בראון ורענן גידעון – נציגי הנתבעת.

פרוטוקול

ב"כ התובע:
אני רוצה לציין בפני בית הדין כי הבוקר קיבלתי את תצהיר הנתבעת על כל נספחיו ולכן אני מבקש כי ככל שתידרש, אבקש השלמת חקירה בדיון אשר יתקיים ביום 04/12/11.

ב"כ הנתבעת:
אני רוצה לציין כי הדיסק אשר הועבר לעיוני כולל שתי שיחות שלא תומללו. אני ניסתי להקשיב לשיחות ולא הצלחתי להבין את תוכנן, לכן ככל שיוגש תמליל השיחות, אבקש להשלים את החקירה בעניין זה ו/או להגיש תצהיר משלים מטעם הנתבעת. כמו כן, אבקש כי תינתן לי זכות תגובה לעניין התמלילים אשר הוגשו או להגיש בקשה לפסילתם, ככל שאדרש.

<#3#>
החלטה

השיחות מיום 30/08/09 – ישיבת השימוע ומיום 29/09/09 – הפגישה בין התובע לבין חברי הוועד ומנהל האגף, יתומללו ויועברו לתיק בית הדין ובמישרין לצד השני, עד ליום 23/09/11.
ככל שבכוונת ב"כ הנתבעת להגיש בקשה בעניין התמלילים תעשה כן עד ליום 01/11/11.
יובהר כי חקירות משלימות כפי שנתבקש לעיל, לא יעלו על מחצית השעה לכל עד ובסה"כ שעה.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ט' אלול תשע"א, 08/09/2011 במעמד הנוכחים.

עו"ד אירית אינהורן נחמני, עובדים

רוית צדיק,שופטת

יוסף שוורץ, נציג מעסיקים

עד התובע מר דוד סופר מוזהר כדין ומעיד:
ח.ר. – לב"כ התובע:

ש. מה התפקיד שלך בחברה כיום?
ת. מנהל המוסך ואספקת חומרי גלם בנשר רמלה.
ש. מה היה תפקידך בדצמבר 2007?
ת. מנהל המחצבה בנשר רמלה.
ש. מציג בפניך את נספח 14 – תאשר לי שזה מסמך שאתה הכנת וזו חתימתך?
ת. כן. זה מסמך שאני כתבתי וזו חתימתי.
ב"כ התובע:
אין לי שאלות נוספות.

ח.נ. – לב"כ הנתבעת:

ש. אתה אומר שבדצמבר 2007 בעת שמלאת את נספח 14 שימשת כמנהל מחצבה?
ת. כן.
ש. מתי עברת לתפקיד אחר?
ת. אם אני לא טועה באפריל 2008.
ש. מאפריל 2008 לא היית ממונה על התובע?
ת. נכון.
ש. בשנת 2009 לא היית ממונה על התובע?
ת. לא היה לי שום קשר איתו, לא אישי ולא בעבודה.
ש. אתה ישבת בוועדת המשמעת שהתקיימה לתובע באוגוסט 2007 – מפנה לנספח ג' לתצהיר מטעם הנתבעת (סיכום וועדת המשמעת)?
ת. כן.
ש. לאחר אותה וועדת משמעת, התובע הושעה מהעבודה למשך שבוע?
ת. אם הזיכרון אינו מטעה, אז כן.
ש. גם בחוות הדעת שכתבת לו בנספח 14, מדצמבר 2007 – בסעיף ב' לחוות הדעת אתה כותב שיש שני יעדים לשיפור בתפקיד, הגעה לעבודה בזמן והוספת הכשרות לציוד במחלקה, ולאחר מכן אתה כותב נכונות העובד להגיע בזמן ועזרה לאחרים, זאת אומרת שהתובע לא היה מגיע בזמן לעבודה?
ת. היו לו איחורים. זה דברים שהוא היה אמור לשפר. זה משוב שנעשה במשך השנים לכל עובד, וזה אחד הדברים שהיה צריך לשפר אותו. יש דברים טובים ולא טובים.

ב"כ הנתבעת:
אין לי שאלות נוספות.

ח.ח. – לב"כ התובע:
אין לי שאלות.

עד התובע מר אריה קרפ מוזהר כדין ומעיד:
ח.ר. – לב"כ התובע:

ש. תספר לבית הדין על התובע באופן אישי, על ההיכרות האישית שלך בעבודה?
ת. עובד טוב. הוא היה מפעיל טוב ועובד טוב שאני עבדתי איתו.
ש. מה בדיוק התפקיד שלו ומה הוא היה צריך לעשות?
ת. הוא היה מפעיל של שופל והתפקיד שלי היה נהג.

ב"כ התובע:
אין לי שאלות נוספות.
אני רק רוצה לציין כי העד עדיין עובד במקום העבודה ואני מוותר על חלק מקו החקירה כדי לא לפגוע בעובד, וזאת על פי בקשתו.
כמו כן, אני רוצה לציין כי העד זומן לעדות בניגוד לרצונו וכעס מאוד על כך.

ח.נ. – לב"כ הנתבעת:

ש. אתה מודע לעבירות המשמעת שביצע התובע?
ת. לא.
ש. אתה יודע על תלונות שהיו לממונים שלו?
ת. מה שהחברה דיברו, ידעתי.

ב"כ הצדדים:
לאחר שיחה קצרה שהתקיימה בין ב"כ הצדדים, אנחנו מבקשים למחוק ולוותר על עדותו של מר קרפ. יובהר כי לא תהיה כל התייחסות לעדותו במסגרת הסיכומים ותחשב כי לא נשמעה.

ב"כ הנתבעת:
אני מבהירה לבית הדין כי אני מוותרת על חקירת העדה, הגברת לימור קלברט, ומבלי שהדבר יחשב כהסכמה. אני לא מסכימה לאמור בתצהירה, אולם אין לי שאלות לעדה ואני שומרת על כל זכויותיי להתייחס לתצהירה בסיכומים.

ב"כ התובע:
העדה נמצאת באולם ואני עומד על כל טענותיי המשפטיות והעובדתיות המתבקשות מכך שהיא לא נחקרה.

התובע מוזהר כדין ומעיד:

ב"כ התובע:
אבקש ברשות בית הדין לשאול את התובע שאלת השלמה אחת. מדובר על אירוע שבו הודיעו למרשי שטענה שלו לגבי תקינות הצמיג, הייתה תקינה.
במחשבה שנייה, אני מוותר על הבקשה, נוכח הערת חברתי.

ח.נ. – לב"כ הנתבעת:

ש. אין בנינו מחלוקת שאתה בעצם לא עובד בנשר מיום 07/10/09?
ת. כן. הודעה התקבלה בתאריך הזה.
ש. אני רואה שבתיק המוצגים שלך נספח 5, אתה בעצם צירפת את כתב ההצהרה והתחייבות וחתמת עליו ביום 08/10/09, כלומר יום אחרי שקיבלת את המכתב שנשלח על ידי נשר?
ת. שלילי. קיבלתי את מכתב הפיטורין ביום 08/10/09.
ש. אחרי שקיבלת את מכתב הפיטורין חתמת על נספח 5?
ת. כן.

ב"כ התובע:
אבקש למחוק את סעיף 41 לתצהיר התובע, עקב טעות.

ב"כ הנתבעת:
אני מסכימה.

<#5#>
החלטה

סעיף 41 ימחק מתצהיר התובע.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ט' אלול תשע"א, 08/09/2011 במעמד הנוכחים.

עו"ד אירית אינהורן נחמני, נציגת עובדים

רוית צדיק,שופטת

יוסף שוורץ, נציג מעבידים

המשך ח.נ.:

ש. שחתמת על נספח 5 לטענתך עדיין היית בימי מחלה?
ת. כן.
ש. בפגישה שהתקיימה ביום 29/09/09 בינך לבין חברי הוועד, תסכים איתי שכל אנשי הוועד ישבו שם וניסו לשכנע אותך לחתום על כתב ההתחייבות וההצהרה וסירבת לחתום?
ת. זה נכון שהם שיכנעו אותי לחתום, אבל לא סירבתי.
ש. אז למה לא חתמת?
ת. ביקשתי זמן לחשוב על זה. אחר כך באותו יום לא הרגשתי טוב והייתי בימי מחלה במשך שבועיים.
ש. הוועד הסביר לך את חשיבות החתימה על כתב ההצהרה?
ת. הסבירו לי.
ש. אני אומרת לך שאתה לא הסכמת לחתום על כתב ההצהרה כי לא באמת חשבת שאתה צריך לשנות את ההתנהגות שלך?
ת. זה לא נכון. אני לא אמרתי שאני לא חותם, אמרתי שאני רוצה לחשוב על זה. ביקשתי זמן להתייעץ.
ש. אתה חושב שהיית צריך לשנות את ההתנהגות שלך?
ת. לגבי האיחורים אני חושב שאני יכול לשנות את זה, אני עובד על זה.
ש. לגבי הפסקות עבודה יזומות אתה לא חושב שצריך לשפר ולכן גם לא חתמת על המסמך?
ת. לא היו הפסקות עבודה יזומות.
ש. את מכתב ההזמנה לשימוע קיבלת ביום 30/07/09?
ת. נכון.
ש. השימוע קיום ביום 30/08/09?
ת. כן.
ש. דוד בוארון הודיע לך שהשימוע מבוטל?
ת. לא.
ש. רענן גילאון הודיע לך שהשימוע מבוטל?
ת. לא.
ש. סימון יינר הודיע לך שהשימוע מבוטל?
ת. לא.
ש. אתה אומר שהוועד הודיע לך שהשימוע בוטל, אתה פנית לרענן גילאון או סימון יינר או דוד בראון ושאלת אם אכן השימוע מבוטל?
ת. מאחר ומישהו מייצג אותי והוא הגוף שאליו אני פונה בכל בעיה שיש, אני הסתמכתי על מה שהם אמרו לי. כי הם הגוף שמייצג אותי.
ש. אותם האנשים שהסתמכת עליהם, אותו 5 חברי וועד, פרדי אלון, יו"ר הוועד, אשר חכמון, דני לוי, שמעון דהן, ואילן טנעמי, כולם ישבו איתך בשימוע שנערך לך?
ת. כן.
ש. למה אף אחד לא בא לכאן להעיד ואף אחד לא הגיש תצהיר או הוזמן לדיון?
ת. אני לא חושב שאני צריך להוכיח שהם התקשרו אלי או לא. אם אני לא טועה, הם לא אושרו על ידי בית הדין.

ב"כ הנתבעת:
הם לא הוזמנו ולא נזכרים בבקשה.

המשך ח.נ.:

ת. הקלטות שאני צריך לתמלל אותם, הן מספיקות ואני לא צריך את העדות שלהם.
ש. בהקלטה שכן תומללה, הוא אומר לך בעמ' 2 לתמליל, שורות 3-4 – אני אומרת לך שוועד העובדים סברו שהפיטורים שלך היו כדין ולכן לא הוזמנו להעיד?
ת. אני לא הזמנתי אותם, איך הם יביאו להעיד?
ש. האם תבעת את וועד העובדים בבית הדין?
ת. לא.
ש. האם הגשת תביעה נגד הוועד ברשות השיפוט בהסתדרות?
ת. לא.
ש. לפני הליך הפיטורין הזה היו לך שני הליכי משמעת נוספים, אחד בינואר 2003 שאז רצו לפטר אותך והסתפקו בהשעיה שלך מהעבודה, והשני היה באוגוסט 2007 – גם אז רצו לפטר אותך וועדת המשמעת נעתרו לבקשת הוועד, והסתפקו בהשעייה מהעבודה, למה אין שום אזכור לשני האירועים המשמעתיים האלה שהיו בנוכחות וועד העובדים והסתדרות בתצהירך?
ת. זה מוזכר בתביעה.
ש. זה לא מוזכר בתביעה?
ת. זה כן מוזכר.
ש. אתה ידעת שהיו לך שני הליכי משמעת בעבר והיום רוצים לפטר אותך ובגלל זה הוזמנת לשימוע, למה הוזמנת לשימוע?
ת. כתוב בכותרת שימוע לפני פיטורין.
ש. אתה מכונאי מוסמך?
ת. לא.
ש. לא למדת מכונאות של כלי רכב או ציוד מכני כבד?
ת. לא. הכל ניסיון אישי.
ש. אתה עובד היום?
ת. כן.
ש. מתי התחלת לעבוד?
ת. לפני עשרה חודשים.
ש. קיבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי?
ת. כן. במשך שמונה חודשים.

ב"כ הנתבעת:
אין לי שאלות נוספות.

ח.ח. – לב"כ התובע:
אין לי שאלות.

<#7#>
החלטה

הצדדים יתייצבו לדיון הקבוע ליום: 04/12/11 במועדו.

<#8#>

ניתנה והודעה היום ט' אלול תשע"א, 08/09/2011 במעמד הנוכחים.

עו"ד אירית אינהורן נחמני, נציגת עובדים

רוית צדיק,שופטת

יוסף שוורץ, נציג מעסיקים
קלדנית: אגם – יקירה צריקר.
8

17