הדפסה

נציגות הבית המשותף ואח' נ' אילנות הקריה }ישראל{ בע"מ

בפני
כב' השופט ארז יקואל

תובעים

 1. נציגות הבית המשותף
 2. נציגות הבית המשותף
 3. אוריאל אברמוב
 4. שולמית אברמוב
 5. אורה זימר
 6. פיאר רבוא
 7. אסתר רבוא
 8. מרבי קריכלי
 9. לאה קריכלי
 10. יעקב קוליואב
 11. זיוה קוליואב
 12. אילן מחבר
 13. בועז שמריהו
 14. אורנית שמריהו
 15. רפאל דוד מרקוביץ
 16. דורית דוד מרקוביץ
 17. רונן ברנוי טנא
 18. ליהיא ברנוי טנא
 19. יוסף יעקובי
 20. דניאל טאטי
 21. שושנה טאטי
 22. ליאור ברנד
 23. בועז שטרית
 24. ריקה שטרית
 25. אברהם פיטשון
 26. דינה פיטשון
 27. אמנון שוריאן
 28. שושנה שוריאן
 29. סוזי אנגל
 30. אילן יערי
 31. אורלי יערי
 32. סילוון בן חיים
 33. עדנה בן חיים
 34. הרצל פורת
 35. אילנה פורת
 36. נתן סלע
 37. חיה סלע
 38. אליהו כורשידי
 39. מהין כורשידי
 40. דוד נפתלי
 41. אורנה נפתלי
 42. שמעון חסון קאופמן
 43. ציפורה חסון קאופמן
 44. תירצה זרגרוב
 45. גיא זרחיה
 46. לימור זרחיה
 47. יוסף מורסיאנו
 48. אוה מורסיאנו
 49. מיכאל לובין
 50. רחל לובין
 51. שלמה זרחיה
 52. עידית זרחיה
 53. רות ויילנד
 54. אשר בעדאש
 55. רמי זרחי
 56. נגה זרחי
 57. עומר פורת
 58. שלומית פורת
 59. נזר מסלוי
 60. נמיר מסלוי
 61. שרה מסלוי
 62. ניסים פרחי
 63. ירדנה פרחי
 64. שמחה גידניאן
 65. עוזי ספיר
 66. שולמית ספיר

נגד

נתבעים

אילנות הקריה ישראל בע"מ

החלטה
בהמשך להסכמת הצדדים מיום 15.02.2012 ול החלטתי מיום 2.12.2012, הנני ממנה בזאת את אינג' מיכאל מרטון (להלן: "המומחה"), מרחוב בודנהיימר 32 תל-אביב טל': 03-XXXX788, פקס: 057-XXXX043 כמומחה בתחום האיטום מטעם בית המשפט.
1. המומחה יבדוק את בנייני המגורים שברחוב גליל 12 ו- 14 בחולון ו יחווה דעתו אשר לעבודת האיטום בבניינים דליפות מים נטענות, מקורן ואיכות תיקונן.

2. המומחה יציע מתווה לביצוע איטומים ותיקונים בכלל, תוך עיון בחוות דעת קודמות ובחינת המתווה המוצע בסעיף 9 לחוות הדעת מיום 5.8.2010.

4. המומחה יפקח על ביצוע האיטומים והתיקונים, לפי המתווה שהוצע בחוות דעתו. תשומת לב המומחה לכך שמר ניסים דאי, שהוצג כקבלן רשום, הוא שיבצע העבודות מטעם הנתבעת ובפיקוח המומחה, כפי ההחלטה מיום 15.2.2012.

5. המומחה יספק דו"ח לצדדים ולבית המשפט, אודות איכות התיקונים לאחר ביצועם.

6. המומחה יתייחס לליקויים המפורטים בכתב התביעה.

7. המומחה יבקר בנכס בנוכחות כל באי כוח הצדדים, בתיאום מוקדם, באופן שאם יעדר אחד מהם לא יערך הביקור.

8. הצדדים יעבירו למומחה תוך 7 יום מהיום, את כתבי הטענות, ואת חוות הדעת, וכן כל מסמך אשר יידרש לצורך מתן חוות דעת בתיק.

9. למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא- למעט העברת המסמכים כאמור וקבלת הבהרות מצד הקבלן המבצע , אשר לביצוע התיקונים. המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת וביצוע הפיקוח ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

10. המומחה יואיל ליתן חוות דעתו בתוך 30 יום מיום קבלת המסמכים.

11. הצדדים רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה וזאת בתוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת ובלבד ש המצאת השאלות לצד השני תיעשה בד בבד.

12. כל צד ישא במחצית משכרו של המומחה. השתתו הסופית של שכר הטרחה, תהיה על פי התוצאות.

13. אם קיימת מניעה כלשהיא מצד המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט יודיע על כך באופן מיידי לבית המשפט.

14. תשומת ליבו של המומחה שישיבת קדם משפט קבועה ליום 4.3.2013.

5129371
5467831315. המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים ולמומחה וכן תודיע למומחה את כתובות ב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ד' טבת תשע"ג, 17 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.