הדפסה

נכסים ח ומ ג בעמ ואח' נ' ברנשטיין ואח'

בפני
כב' השופטת תמר שרון נתנאל

תובעים

  1. נכסים ח ומ ג בע"מ
  2. דוד גוטמן

נגד

נתבעים

  1. יוסף ברנשטיין
  2. יעקב ברנשטיין
  3. שמריה אל רז
  4. חגאי אל-רז
  5. ורד ברוין

החלטה

1. בשל התארכות פרק הזמן במסגרתו הוגשו כתבי הטענות בתיק, מהטעמים שפורטו בבקשות שהוגשו ובהחלטות הקודמות שניתנו, התעורר הצורך לשנות את המועדים שנקבעו לביצוע הליכים מקדמיים. לפיכך, ניתנות בזה הוראות כדלקמן:

א. כתב הגנה לתביעה שכנגד שהוגשה ביום 30/ 3/15 יוגש לא יאוחר מיום 30/4/15.

ב. ניתן בזה צו לגילוי מסמכים כללי וספציפי ושאלונים במועדים כדלקמן:

גילוי מסמכים כללי וכן דרישות לגילוי ספציפי ושאלונים יישלחו בתוך 20 יום מקבלת כתב ההגנה שבסעיף א' דלעיל.

תשובות לבקשות לגילוי ספציפי ולשאלונים, ככל שיישלחו, יינתנו בתוך 20 יום מקבלת הבקשות והשאלונים .

ג. כל בקשה מקדמית שירצה צד להגיש, תוגש בתוך 10 ימים נוספים ותומצא לצדדים ביום הגשתה.

ד. תגובות לבקשות, ככל שתוגשנה, יש להגיש בתוך 10 ימים מעת קבלת כל בקשה. עותק מכל תגובה שתוגש יומצא ביום הגשתה לצדדים כולם.

2. המועדים שנקבעו לעיל מבטלים את המוע דים שנקבעו בדיון מיום 25/12/14.

3. לאור האמור, קיים צורך לדחות מעט את הישיבה שנקבעה ליום ליום 15/6/15 והיא נדחית בזה ליום 19/7/15 בשעה 10:30.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ותעדכן את יומני.

ניתנה היום, ב' אייר תשע"ה, 21 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.